• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Skillnad mellan optisk densitet och absorption

  Optiska enheter spelar en viktig roll i modern teknik och finns i CD-spelare, DVD-spelare och fiberoptiska kabelboxar. Optisk densitet och absorbans mäter både mängden ljus som "absorberas" när man passerar genom en optisk komponent, men det finns en subtil skillnad mellan de två termerna.

  Optisk densitet Vs Absorbance

  Optisk densitet är mängden dämpning - eller gradvis intensitetsförlust - som uppstår när ljus passerar genom en optisk komponent, såsom ett neutralt densitetsfilter. Matematiskt är optisk densitet lika med:

  OD = Log (Kraftöverföringsfaktor)

  Exempelvis dämpar en optisk densitet av 3 ljusstyrkan med en faktor 10 ^ 3 (1000) . Optisk dämpning kan vara en följd av inte bara absorption av ljus utan även från ljusspridning. Absorbansen betraktar endast absorption inom den optiska komponenten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com