• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar längden på oktagon sidor

  Alla åtta sidor av en oktagon är lika långa och alla åtta vinklar är lika stora. Denna enhetlighet skapar ett direkt samband mellan längden på en sida och oktagonområdet. Om du redan vet området kan du härleda sidlängden med följande formel, där "sqrt" betyder att kvadratroten är: Längd = sqrt (Area /(2 + 2 * sqrt (2)))

  Förenkla "2 + 2 * sqrt (2)" delen av ekvationen genom att ta kvadratroten av 2, multiplicera resultatet med 2 och lägga till 2. Därför förenklar denna del av ekvationen till ungefär 4.83.

  Dela området med den förenklade siffran i föregående steg. Om du till exempel hade ett område på 50 kvadrattum, dela 50 med 4,83 för att få 10,35 kvadrattum.

  Ta kvadratroten av resultaten för att beräkna längden på en sida. Fortsättning med exemplet, med kvadratroten på 10,35 kvadrattum ger dig en sidolängd på 3,23 inches.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Om du bara vet Bredden på oktagonen, mätt vinkelrätt mellan motstående sidor, delar upp den bredden med 2,41 för att hitta sidlängden. I det föregående exemplet delas bredden på 7,76 tums med 2,41 korrekt du ger sidolängden på 3,22 tum. För större precision, använd den ursprungliga formeln och förenkla dig själv: Längd = Bredd * sqrt (2) /(2 + sqrt (2))

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com