• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar tröghetsstyrkan hos Mass

  När man talar om effekten av kraft på massan i tröghetsfenomenet, kan det vara lätt att av misstag beteckna kraft som "tröghetskraft". Detta kan förmodligen spåras tillbaka till termerna "force" och "inertial mass". Force är en mängd energi som gör att ett föremål ändrar hastighet, riktning eller form, medan inertiemassa är ett mått på hur resistent ett föremål är att ändra sitt rörelseförhållande när den kraften appliceras. I det här fallet antas att "tröghetskraft" hänvisar till den mängd kraft det skulle ta för att flytta ett visst objekt eller hindra det från helt att röra sig. Detta kan hittas med hjälp av Newtons andra lag - F = ma - som översätter till "Force equals inertial mass times acceleration."

  Hitta massan av objektet som du vill beräkna start- eller stoppkraften för. På jordens yta är massan av ett föremål ungefär lika med sin vikt i kilo, så att du kan hitta massan genom att bara väga föremålet på en skala. Om objektet är i rörelse kan du behöva veta föremålets vikt /massa i förväg.

  Hitta objektets accelerationshastighet. Om du försöker att mäta tröghetsstyrkan hos ett rörligt föremål (t.ex. en bil) och dess accelerationshastighet är okänd för dig, behöver du en hastighetsmätare för att hitta accelerationshastigheten. Du kan göra detta genom att mäta objektets hastighet vid en tidpunkt och sedan mäta det igen några sekunder senare. Detta beror på att acceleration är måttet på hur snabbt ett föremål ökar sin hastighet över tiden.

  Markera de tider där du mäste objektets hastighet. Subtrahera den första hastigheten från den andra hastigheten. Dela sedan resultatet med tiden mellan de två åtgärderna. Om du mäter en bil som rullar vid 40 mph klockan 1:00 och sedan mäta den vid 41 mph en minut senare kan man säga att accelerationshastigheten är (41 mph - 40 mph) dividerad med 1/60 h. Detta ger oss 1 mph dividerad med 1 /60h, eller en acceleration på ca 59 mph per timme. Detta innebär att om bilen behåller sin nuvarande accelerationshastighet, ökar hastigheten med 59 miles varje timme. Tänk på att denna ekvation förutsätter att bilen accelererar i konstant takt och tar inte hänsyn till yttre variabler, t ex gravitation eller friktion.

  Multiplicera objektets massa genom accelerationen. Detta ger dig sin tröghetskraft. När det gäller bilen antar vi att massan är ca 1000 kilo. Om den behåller sin nuvarande accelerationshastighet, skulle det kräva cirka 59 000 kg motkraft för att stoppa det omedelbart. Den mängd tröghetskraft som krävs för att stoppa ett rörligt objekt kommer att vara exakt lika med den mängd tröghet som satte den i rörelse i första hand. Det är därför ett litet objekt som rör sig väldigt snabbt (som en kula) och ett stort objekt som rör sig väldigt långsamt (till exempel en sten) är lika destruktiva och svåra att stoppa utan rätt mängd motkraft. Om objektet inte rör sig, är den mängd tröghetskraft som krävs för att flytta den i allmänhet lika med objektets massa.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Tänk på att acceleration traditionellt mäts i meter per sekund per sekund, eller meter per sekund kvadrerad. Standardhastigheten av mil per timme ersattes för att göra exemplet mer begripligt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com