• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vad är blodets blod?

  Blodens pH-nivå är bara en av de många viktiga faktorerna som måste vara på rätt plats för en glad och hälsosam kropp att fungera.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Blod pH mäter blodets surhet och normala nivåer ligger överallt mellan 7,35 och 7,45. Överallt ovanför eller under det kan det leda till allvarliga hälsoproblem, men den här situationen kan ofta lösas med rätt behandling.

  På människor anses en blodnivå för arteriell blod var som helst mellan 7,35 och 7,45 som normal.

  Det numret är bara något över neutralt på pH, eller potentiellt väte, skala. Skalan går från 0 till 14 och mäter huruvida en lösning är sur eller alkalisk. Neutral är 7, vilket indikerar att ett ämne är en lika stor blandning av syror och baser. En substans med ett pH-värde från O till 7 är surt; allt med ett poäng över 7 till 14 anses vara en bas. Så med blod, ett pH högre än 7,45 är blodets surhet för lågt, och under 7,35 betyder blodets syrehalt för högt.

  Friska njurar och lungor arbetar hårt för att hjälpa våra kroppar att upprätthålla en balans av 7,4 , men det finns ett antal skäl att blodets pH-nivå kan stiga och falla. När de gör det kallas det antingen acidos eller alkalos.

  Acidos uppträder när blodets pH-nivå sjunker under 7,35. Det finns två typer av acidos: metabola och respiratoriska. Under metabolisk acidos producerar din kropp inte tillräckligt med syra, eller det kan inte bli av med tillräckligt med syra. Under respiratorisk acidos saknar din kropp baserna för att balansera mängden syra i ditt system.

  Metabolisk acidos härrör från njurproblem. Flera njureproblem kan leda till metabolisk acidos, inklusive dålig kontrollerad diabetes, extrem diarré eller kräkningar och njursvikt. En uppbyggnad av mjölksyra som ett resultat av problem som hjärtsvikt, cancer, kronisk alkoholanvändning, anfall, leversvikt eller lågt blodsocker kan också leda till metabolisk acidos.

  Respiratorisk acidos uppstår när det är för mycket kol dioxid (CO2) i kroppen. Det kan hända av flera orsaker, bland annat kroniska andningsförhållanden som astma, bröstskada eller nervsystemet problem.
  Till exempel kan någon med metabolisk acidos behöva en njurtransplantation. Många acidosepatienter får vid något tillfälle en IV fylld med natriumbikarbonat eller bikarbonatlösning. Detta hjälper till att höja blodets pH omedelbart.

  När blodets pH-nivå stiger över 7,45, uppstår alkalos. Det finns fem olika typer av alkalos, och de uppstår när din kropp antingen inte får tillräckligt med koldioxid eller har för mycket bikarbonat. Andningsvägarna är en av de vanligaste typerna för annars friska människor eftersom koldioxidhalterna i lungorna kan falla vid höga höjder eller vid allvarlig feber, hyperventilering från ångest eller aspirinförgiftning. Andra typer av alkalos är vanligen relaterade till befintliga hälsoproblem såsom njursjukdom eller långvarig kräkningar. Behandlingen beror på den bakomliggande orsaken, men vissa patienter med respiratoriska alkalos kan återhämta sig efter långsamma och djupa andetag. Andra som lider av alkalos kan se pH-nivåerna återgå till normala eftertvätta fluider med mycket elektrolyter, klorid eller kalium.

  Eftersom en hälsosam blod pH-nivå beror på en fungerande uppsättning lungor och njurar gånger känner sig bortom din kontroll. Att uppmärksamma din övergripande välbefinnande genom att vara aktiv, äta en hälsosam kost och inte överanvända droger eller alkohol kan gå långt mot att hålla ditt blod pH där det behöver vara.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com