• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Fördelar och nackdelar med en UV-VIS-spektrometer

  I vissa vetenskapliga discipliner kan objekt eller element vara svåra att se. Detta gäller speciellt i kemi, där noggrann analys måste göras för att veta vad en kemisk blandning innehåller och i astronomi, där himmelska föremål kan vara så långt borta, är de praktiskt taget osynliga. I båda dessa discipliner använder forskare särskild utrustning för att hjälpa dem att analysera eller "se" saker som det mänskliga ögat inte kunde upptäcka på egen hand. En sådan utrustning är UV-VIS-spektrometern. Denna enhet mäter ljus i ultraviolett spektrum, bortom det mänskliga ögat kan se.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  UV-VIS spektrometrar används främst i astronomi och kemi. Dessa enheter mäter våglängderna av ljus som emitteras av eller reflekteras från materia. Genom att titta på avläsningarna från UV-VIS-spektrometrar kan forskare bestämma vilka element som utgör olika ämnen. UV-VIS-spektrometrar är enkla att använda och ger noggranna mätningar. Att förbereda sig för att använda en tar dock mycket tid och ansträngning, eftersom yttre ljus eller små vibrationer kan störa läsningarna.

  Vad är en UV-VIS-spektrometer?

  Precis som det mänskliga örat kan bara höra vissa ljudfrekvenser, det mänskliga ögat kan bara se vissa typer av ljus. Det ljus som vi kan se kallas ljusets synliga spektrum. Utöver det synliga spektrumet av ljus är infrarött ljus och ultraviolett ljus. Även om dessa två slags ljus inte kan ses direkt av det mänskliga ögat kan vissa enheter upptäcka dem. UV-VIS-spektrometrar mäter ljus både i det synliga spektrumet och i det ultravioletta spektret.

  Elementen utgör allt material på jorden. Dessa element återspeglar ljusets våglängder. Olika våglängder av ljus verkar i det mänskliga ögat som olika färger. För våglängder som vi inte kan se, såsom ultravioletta våglängder, kan en UV-VIS-spektrometer användas för att mäta våglängderna som reflekteras av eller avges av materia.

  I astronomi kan UV-VIS-spektrometrar fästas till teleskop. Genom mätning av våglängderna av ljus som emitteras av himmelska objekt kan vi bestämma vilka element som utgör dessa objekt. Så här upptäckte människor människorna som utgör vår sol, andra stjärnor och planeter i vårt solsystem och bortom.

  I kemi lyser UV-VIS-spektrometrar ljus på prov och mäter det reflekterade ljuset. Våglängderna i det reflekterade ljuset ger kemister en noggrann läsning av vilka delar som utgör provet.

  Fördelar med UV-VIS-spektrometrar

  Den största fördelen för kemister och astronomer som använder UV-VIS-spektrometrar är enhetens noggrannhet. Även små UV-VIS-spektrometrar kan ge extremt noggranna avläsningar, vilket är avgörande när du förbereder kemiska lösningar eller registrerar rörelsen av himmelska kroppar.

  UV-VIS-spektrometrar är lätta att använda. De flesta UV-VIS-spektrometrar som används i astronomi fäster på teleskop. De flesta av de som används i kemi är jämförbara i storlek till elektronmikroskop och kräver samma grundläggande färdigheter att använda. Eftersom de är enkla att använda, är det liten risk att en UV-VIS-spektrometer används felaktigt.

  Nackdelar med UV-VIS-spektrometrar

  Den största nackdelen med att använda en UV-VIS-spektrometer är Den tid det tar att förbereda sig för att använda en. Med UV-VIS-spektrometrar är installationen nyckeln. Du måste rensa området för eventuellt yttre ljus, elektroniskt ljud eller andra yttre föroreningar som kan störa spektrometerns läsning.

  Om utrymmet är ordentligt förberedt före tid är UV-VIS-spektrometrarna enkla att använda och ge noggranna resultat. Om utrymmet inte är ordentligt förberedt kan även en liten bit av yttre ljus eller vibrationer från en liten elektronisk apparat störa resultaten som du hoppas uppnå vid användning av UV-VIS-spektrometer.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com