• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Verktyg som används för att mäta massa

  Massan av ett objekt representerar mängden materia i det objektet. Mätmassan mäter inte nödvändigtvis vikt, eftersom vikt förändras beroende på tyngdkraftseffekten. Massan ändras dock inte oavsett var objektet är beläget. Mängden materia förblir densamma. För att mäta massa använder forskare olika verktyg beroende på objektets storlek och plats.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Massan är mängden materia i en objekt. Ett antal verktyg finns för att mäta massa i olika miljöer. Dessa inkluderar balanser och vågar, mätgivare, vibrationsrörsensorer, nytonska massmätningsanordningar och användning av gravitationsinteraktion mellan objekt.

  Balanser och skalor

  För de flesta vardagliga föremål använder forskare en balans för att erhålla ett objekts massa. En balans jämför ett objekt med en känd massa till objektet ifråga. Ett exempel på en balans är trippelbalansbalansen. Standardmåttenheten för massa beror på det metriska systemet och betecknas typiskt som kilogram eller gram. Olika typer av saldon innefattar strålbalanser och digitala vetenskapliga saldon. I rymden mäter forskare massa med en tröghetsbalans. Denna typ av balans använder en fjäder till vilken ett objekt av okänd massa är fäst. Nivån på vibrationen hos föremålet och fjäderns styvhet hjälper till att hitta objektets massa.

  Inom hemmet hjälper moderna digitala och vårvågar vid bestämning av massa. En person står på en skala som får kroppsvikt. En digital skala beräknar personens massa genom att ta med kroppsvikt och dela upp den genom gravitation.

  Utrymme Linjär Acceleration Massmätningsenhet (SLAMMD)

  En mer sofistikerad massmätare, SLAMMD mäter in-orbit massa av människor ombord på den internationella rymdstationen. SLAMMD är en rackmonterad enhet som bygger på Sir Isaac Newtons Second Law of Motion, varvid kraft är lika med acceleration av masstider. Genom att använda två fjädrar som utövar en kraft mot en person, bestämmer denna enhet personens massa via kraft och acceleration.

  Mätningsomvandlare

  Mängden kan ibland inte bestämmas genom att använda en balans. För att mäta vätskans massa i en kalibrerad tank använder forskare transducrar. En givare mäter vätskans massegenskaper i ett statiskt tillstånd. Givaren skickar en signal till en processor, som gör massberäkningarna. En indikator visar i sin tur massan. Att ta den uppmätta massan av vätska under omvandlaren och subtrahera ångmassan, massan av ett flytande tak, massan av bottensediment och vatten ger bruttomassa.

  Vibrerande rörmassasensor

  Mäta fysisk Egenskaper på mikroskopisk nivå ger utmaningar för forskare. En effektiv metod för att mäta biologiska prover i mikrogramstorlek i vätska är vibrerande massassensor. För det första bestämmer sensorn den flytande massan av ett objekt genom att använda vätskans densitet. Efter att ha hittat flytande massa kan absolut massa hittas genom mätning av objektets flytande massa i fluider med olika densiteter. Den här överkomliga bärbara sensorn ger användbar data för biomaterial som embryon, celler och frön.

  Gravitationsinteraktion

  För enorma objekt i rymden, bygger forskare på gravitationsinteraktion mellan föremålet i närheten med närliggande föremål. För att bestämma massan av en stjärna behöver du veta avståndet mellan det och en annan stjärna och tiden för deras respektive rörelser. Forskare använder också rotationshastigheten för att mäta massan av galaxer.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com