• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man konverterar millimetrar till mätare Squared

  Du kan konvertera millimeter till meter kvadratiska om du har mätningar av ett område i millimeter. Millimetrar och meter kvadratiska är båda enheter som används i det metriska mätsystemet. En tusen millimeter motsvarar en meter. Eftersom millimeter är ett mått av avstånd och meter kvadrerade är ett mått på området måste du ha mätningar av längden och bredden av ett område för att omvandla millimeter till kvadratmeter.

  Måttlängd

  Mäta områdets längd i millimeter. Till exempel, säg att du har en rektangel som är 450 millimeter lång. Spela in det här värdet.

  Måttbredd

  Mät bredden på området i millimeter. Till exempel, säg rektangeln är 300 millimeter bred. Spela in det här värdet.

  Multiplicera längd och bredd

  Multiplicera mätningarna från steg 1 och steg 2 tillsammans för att hitta området, eftersom area = längd x bredd. I det här fallet träna 450 x 300 = 135 000. Spela in resultatet.

  Dela med 1000

  Dela resultatet från steg 3 med 1000, eftersom en meter kvadrerad är lika med 1000 millimeter. Träna 135 000 ÷ 1.000 = 135. Rektangeln är 135 meter kvadratisk.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com