• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur konverterar man kilometer till timmar

  Kilometer används som en avståndsenhet i de flesta länder över hela världen, inklusive Europa men exklusive USA. Omvandlingen av avståndet till tiden i timmar är den mycket vanliga uppgiften, eftersom det gör att du kan beräkna restiden. Du behöver veta din bils genomsnittliga hastighet för resan för att göra den omvandlingen.

  Konvertera kilometer till kilometer

  Multiplicera avståndet, om det anges i miles, med faktorn 1.609 för att konvertera till kilometer. Till exempel konverterar 86 miles till 86 x 1.609 eller 138.374 kilometer.

  Konvertera miles per timme till kilometer per timme

  Konvertera hastigheten från miles per timme till kilometer per timme. Om hastigheten anges i miles per timme, multiplicera sedan med 1.609. Om hastigheten mäts i meter per sekund (m /s) multipliceras med 3,6. Till exempel motsvarar hastigheten 15 m /s 15 x 3,6 eller 54 km /h.

  Dela avstånd med hastighet

  Dela avstånd (i km) med hastigheten (i km /h) för att beräkna tiden (i timmar). I vårt exempel är tiden 138,374 km /54 km /h = 2,562 timmar.

  Konvertera grupper av timmar till minuter

  Multiplicera decimaldelen av antalet timmar med värdet 60 för att konvertera till några minuter. I vårt exempel är decimaldelen 0,562; 0,562 x 60 = 33,72 min. Efter rundning till 34 minuter kan 2,562 h uttryckas som 2 timmar och 34 minuter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com