• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Fysikens roller i vårt moderna samhälle

  Fysik berör alla aspekter av våra liv. Det handlar om studier av materia, energi och deras interaktioner. Som sådan är det ett område av vetenskap som skär över alla andra ämnen. Övriga vetenskaper är beroende av de begrepp och tekniker som utvecklats genom fysik. Andra discipliner - som kemi, jordbruk, miljö och biologi - använder fysikens lagar för att bättre förstå naturen i sina egna studier. Fysiken fokuserar på naturens allmänna natur, i allmänhet genom en matematisk analys.
  Allmän intresse för fysik
  Carmen Cordovez /Efterfrågan Media

  Fysik är en av de svåraste ämnena som lärs på skolorna. Ett antal elever är ännu mer avskräckta med sin användning av matematik. I en studie gjord i Storbritannien 1985-1996 konstaterades att det var 41 procent minskning av antalet poster på A-nivå undersökningar inom vetenskap. Denna minskande trend är liknande i andra länder. Trots denna trend är fysik en integrerad del av utbildningsväsendet. Det är genom fysiken att nya metoder utvecklats som bidrog till att förbättra livskvaliteten, inklusive saker som bilar och modern konstruktion.
  Betydelsen av fysik i nuvarande samhälle
  Carmen Cordovez /Demand Media

  Samhällets tillit till Teknik representerar fysikens betydelse i det dagliga livet. Många aspekter av det moderna samhället skulle inte ha varit möjliga utan de viktiga vetenskapliga upptäckter som gjorts tidigare. Dessa upptäckter blev grunden till vilken nuvarande teknik utvecklades. Upptäckter som magnetism, elektricitet, ledare och andra gjorde moderna bekvämligheter, till exempel tv, datorer, telefoner och annan affärs- och hemteknik möjlig. Moderna transportmedel, som flygplan och telekommunikation, har dragit människor över hela världen närmare varandra - allt bygger på begrepp i fysiken.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa Den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  betydelsen av fysik för att möta framtida energikrav
  Carmen Cordovez /Demand Media

  Under 1999 vid World Conference on Science (WCS) ansåg UNESCO-Physics Action Council fysik är en viktig faktor för att utveckla lösningar för både energi- och miljöproblem. Fysik försöker finna alternativa lösningar på energikrisen som upplevs av både första världen och utvecklingsländerna. Som fysik hjälper fakulteten för teknik, bio-kemi och datavetenskap, utvecklare och forskare nya sätt att utnyttja tidigare energikällor och utnyttja nya.
  Betydelsen av fysik i ekonomisk utveckling
  Carmen Cordovez /Demand Media

  På FN: s millenniemötet som hölls år 2000 erkändes att fysik och naturvetenskap kommer att spela en avgörande roll för att uppnå en hållbar utveckling. Fysik hjälper till att upprätthålla och utveckla stabil ekonomisk tillväxt eftersom det erbjuder nya tekniska framsteg inom teknik, datavetenskap och till och med biomedicinska studier. Dessa områden spelar en avgörande roll för ländernas ekonomiska aspekt och att hitta nya och bättre sätt att producera och utveckla produkter inom dessa områden kan bidra till att öka ett lands ekonomi. På samma sätt hävdar International Union of Clean and Applied Physics (IUPAP) att fysik kommer att skapa den nödvändiga kunskapen som kommer att leda till utvecklingen av motorer för att driva världens ekonomier.

  Utbildningsdepartementet fick i Rwanda utveckla landets vetenskapliga och tekniska know-how. Medicinsk fysik och informationsteknik gynnade landet genom att utveckla ett nationellt näringsprogram och ett epidemisk övervakningssystem. Fysik och teknik hjälpte landsbygden att få säkert dricksvatten genom gravimetriska tekniker, bevattningsteknik och regnvattenskörning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com