• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  En lista över naturresurser i Kalifornien

  Kalifornien är en riklig källa med naturresurser. Ett stort tillstånd, dess många klimat erbjuder en mängd olika källor till mat, energi och skydd som gör Kalifornien till ett vänligt klimat att frodas. Beroende på din plats i staten kan den mest rikliga resursen vara träd, gräs, vind, sol eller vatten. Korrekt utnyttjade kan dessa resurser spara tid och pengar genom att minska förbrukningen av elektrisk energi.
  Wind
  ••• tonda /iStock /Getty Images

  Vindkraften finns rikligt i Kalifornien, särskilt i den nordöstra delen av staten och i de södra bergspassarna som leder till öknen nära Palm Springs. Vindkraft utnyttjas när vindar vrider en rotor på en väderkvarn som är ansluten till en generator. Enligt "The Citizen Powered Energy Handbook" av Greg Pahl konverterar generatoren vindkraften till el. Elen kan användas för att omedelbart driva elektriska apparater eller så kan den lagras för senare användning.
  Vattenresurser
  ••• David McNew /Getty Images Nyheter /Getty Images

  Med ett fantastiskt antal floder, bäckar , sjöar och vattenfall, liksom en kust som sträcker sig längs hela den västra gränsen till staten, Kalifornien är en hotspot för vattenresurser. Kalifornien upplever ibland torka under vilka överdrivet vattenanvändning avskräcks, vilket gör att Kalifornien kan behålla sina vitala vattenresurser.
  Vattenkraft
  ••• Gary Whitton /iStock /Getty Images

  Med de stigande kostnaderna för fossil- bränslebaserad elektricitet, liksom det alltmer dåliga rykte för fossila bränslen föroreningar, blir vattenkraft ett populärt rent alternativ för förnybar el. Kalifornien använder några av sina vattenresurser för att producera el. Enligt Kaliforniens statliga vattenprojekt ligger landets högsta vattenkraftsdam i Oroville, en stad i norra Kalifornien. California State Water-projektet underhåller över 29 lokala reservoarer och skapades för att utnyttja och bevara de värdefulla vattenresurserna i Kalifornien.
  Gräs | ••• Mediobilder /Photodisc /Photodisc /Getty Images

  Kalifornien har stora fält av gräs, växter och träd. Dessa växter kan användas för att odla mat, för att odla skugga och utfodra boskap. Trots att de kan vara en olägenhet och utgöra en allvarlig brandrisk, har gräs en viktig roll att spela i framtiden för förnybar energi. Gräs som växelgräs växer snabbt, brinner varmt och kan producera billig värmeenergi när den bränns. Enligt Pahl teoretiserar forskare att switchgrass kanske kan omvandlas till fossila bränslen som bensin med hjälp av teknikutveckling.
  Solar
  ••• andreiorlov /iStock /Getty Images

  Solkraft finns gott om i Kalifornien . Invånarna i den södra delen av staten solar sig och växer solbränna i den pålitliga solen som värmer städerna och öknarna i staten. Det finns stora områden med öppen öken i Kalifornien, och många av dessa ökenområden har redan börjat använda solpaneler för att konvertera solvärmen tills el. Även om solceller redan används i Kalifornien har potentialen för solenergi som elkälla fortfarande mycket utrymme att utvecklas. Det mesta av energin som förbrukas i Kalifornien produceras genom förbränning av kol eller naturgas.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com