• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar effektiviteten hos en elektrisk generator

  När en elektrisk generator orsakar förluster sjunker dess effektivitet från 100 procent. Generators effektivitet bestäms av kraften i lastkretsen och den totala watt som genereras av generatorn. Det uttrycks i procent eftersom du delar kraftenheter med kraftenheter. För de flesta kommersiella elektriska generatorer kan detta förhållande vara upp till 95 procent. De förluster som uppkommer uppstår vanligtvis från transformatorn, kopparlindningarna, magnetiseringsförlusterna i kärnan och rotationsfriktionen hos generatoren.

   Bestäm mängden bränsle som förbrukas på en timme av generatorn. Du kan använda ett dieselbränsleförbrukningsschema för att beräkna hur mycket bränsle som används på en timme av generatorer i olika storlekar.

   Bestäm den totala elbelastningen som förbrukas under en timme. Detta kan göras genom att ansluta en kilowattimmetmeter till generatorens utgång, eller genom att hänvisa till den elektriska utgångsetiketten på generatorn.

   Konvertera mängden bränsle som används till brittiska termiska enheter eller BTU. Oak Ridge National Laboratory har ett diagram som har antalet BTU: er i olika typer av fossila bränslen.

   Konvertera bränsleets BTU-värde till kilowattimmar med konverteringsfaktorn 1 kWh \u003d 3413 BTU.

   Dela generatorns utgång i kWh med ingångsvärdet för det bränsle som används i kWh. Multiplicera denna siffra med 100 för att uttrycka den som en procent.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com