• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar fötter per sekund

  Beräkning av avstånd och tidskonvertering är en viktig del av algebra och de flesta matematiska kurser. Det är också en del av matematiken som är användbar i vardagen och affärer. Konvertering av avstånd är mycket tuffare än tiden eftersom det finns så många olika avståndsenheter, även om de flesta borde vara i det metriska systemet (meter, kilometer) eller det mätsystem som används i USA (miles, fot). Avstånd kan också variera beroende på land (se resurser).

   Börja med avståndet. Se till att detta nummer konverteras till fötter innan du fortsätter (se Resurser för hjälp).

   Beräkna tiden. Till skillnad från avståndsmätningar har tiden inte hundratals enheter och kommer sannolikt att vara i sekunder, minuter och /eller timmar. Om tiden är i minuter eller timmar, multiplicera med 60 för att konvertera till sekunder.

   Med båda mätningarna fastställda, dela fötterna över tiden för att få svaret.


   Tips

  1. Här är ett exempel på en konvertering och fot per sekund beräkning.

   Avstånd: 1 mil per timme 1 mil \u003d 1 x 5280 fot \u003d 5280 fot

   Tid: 1 timme \u003d 1 x 60 minuter \u003d 60 minuter x 60 sekunder \u003d 3600 sekunder

   Svar: 5280 fot /3600 sekunder \u003d 1,467 fot per sekund.

   Alla räknare kan utföra denna uppgift. Det finns också bra räknealternativ online (se resurser).  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com