• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar friktionsmoment

  Momentet beskrivs som en kraft som verkar ett uppmätt avstånd från en fast axel, såsom en dörr som roterar på ett gångjärn eller en massa upphängd från ett rep som hängs över en remskiva. Vridmomentet kan påverkas av en motståndskraft som är resultatet av en motståndskraftig yta. Denna motståndskraft kallas friktion. Friktionsmomentet beräknas därför som skillnaden mellan det applicerade vridmomentet och det resulterande nätet, eller observerade, vridmoment.

   Bestäm nettomomentet för ett friktionslöst massrullesystem med en remskiva av en given radie, R, en given remskiva, m1 och massa upphängd från systemet, m2. Nettomomentet är lika med vinkelaccelerationen för massan upphängd från remskivan, multiplicerad med hjulets rotationsinertia.
   Nätmoment \u003d vinkelacceleration * Tröghet i remskivan Angular Acceleration \u003d (acceleration av massa, m2) /( remskiva radie) Tröghet av remskiva \u003d (1/2 massa av remskiva) * (radie av remskiva) ^ 2

   Bestäm det applicerade, eller observerade, vridmomentet för samma system med friktion. Beräkningen kommer att vara exakt samma som ovan, men den observerade accelerationen av massan kommer att vara mindre på grund av friktionen som nu läggs till remskivan. Tillämpat vridmoment \u003d vinkelacceleration (med friktion) * Tröghet hos remskivan

   Hitta friktionsmomentet genom att subtrahera det applicerade momentet från nettomomentet. Nätmoment \u003d tillämpat moment + friktionsmoment friktionsmoment \u003d nätmoment - tillämpat vridmoment

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com