• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar rörstorlek från flödeshastighet

  Rörledningen över Alaskan sträcker sig över 800 mil och flyttar miljoner liter olja över Alaska varje dag. Den fantastiska tekniken är möjlig på grund av samma fysik som flyttar vatten in i ditt hus, avfall till behandlingsanläggningar och medicin genom IV på sjukhuset. Genom att förstå förhållandet mellan flödeshastighet och hastighet kommer du att kunna beräkna rörets diameter.
  Lösning för diameter

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com