• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur konverterar man HP till KVA

  HP, kort för hästkrafter, representerar hur mycket kraft en enhet kan släcka. Kilo-volt-ampere, förkortad kVA, mäter den synliga kraften hos en krets och hittas genom att multiplicera spänningen gånger strömmen i en krets. För att konvertera från HP: s kapacitet för en enhet till antalet kVA som används, måste du känna till enhetens kapacitet och effektivitet.

   Multiplicera mängden HP med 746. Till exempel , om du har 100 hk, skulle du multiplicera 100 med 746 för att få 74 600.

   Multiplicera resultatet från steg 1 med enhetens effektivitet för att beräkna antalet använda volt-ampere. Till exempel, om enheten är 90 procent effektiv, skulle du multiplicera 74 600 med 0,9 för att få 67 140. kVA). När du slutför exemplet skulle du dela 67 140 med 1 000 för att få 67,14 kVA.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com