• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar slankhetstal

  Slankhetskvoten, som vid första anblicken antyder en otydlig metrisk i modevärlden, är ett teknisk koncept som används för att uppskatta styrkan hos en viktbärande kolonn, vanligtvis en av stål. I synnerhet är slankhetskvoten ett mått på en kolonns tendens att krossas (det vill säga vika lodrätt) eller spänne (det vill säga vika horisontellt och vertikalt). Som du kan förvänta dig är kolumner som är korta i förhållande till deras radie mer mottagliga för krossning, medan längre, tunnare kolumner har en högre risk för knäckning.

  Ett högre slankhetsförhållande innebär en större tendens att misslyckas, allt annars är lika. Vanligtvis anses värden mer än 200 vara osäkra.

  Den allmänna formeln för slankhetskvot är

  (K) (L) /r.
  Beräkna slankhetskvoten för alla problem

  1. Hitta den effektiva längdkonstanten K.

  K är den effektiva längdkonstanten.
  Dessa värden finns i American Institute of Steel Construction (AISC) manual och ligger vanligtvis mellan 0,5 och 2,0. Värdet på K beror på hur ändarna på kolumnen stöds i en given struktur, det vill säga av deras bilagor.

  2. Beräkna den effektiva längden.

  Detta görs genom att helt enkelt multiplicera den faktiska uppmätta längden på kolumnen med K för att härleda den kompletta tecknaren i det algebraiska uttrycket för intresse (K) (L).

  3. Beräkna radien r.

  Om du inte uttryckligen får minsta radie (förutsatt att kolumnen inte har konstant bredd), härled den från tvärsnittsområdet för kolumnen med formeln A \u003d πr 2 eller r \u003d (A /π) 1/2.

  4. Lös för slankhetskvoten.

  Använd värden från steg. och 3. att härleda förhållandet.
  5. Tolk resultaten.

  Ju större förhållandet är, desto mindre styrka har kolumnen. AISC-rekommendationen är ett förhållande mindre än eller lika med 200.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com