• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar vikt per linjär fot

  Genom att bestämma vikten per linjär fot på ett material, vet du hur mycket som längden på ämnet väger. Vikten per fot är också känd som linjär viktdensitet. Detta är lika med objektets vikt i kilo, till exempel ett rep, dividerat med dess totala längd i fötter. För vissa applikationer, som tävlingssegling, är det viktigt att känna till vikten per rep för att undvika att man lägger för mycket vikt på seglen.

   Placera objektets hela längd på en skala bestämma dess vikt. Säg till exempel att du har 5 kg. av rep.

   Mät längden på objektet i tum. Fortsätter exemplet är repets längd 102 tum.

   Konvertera längden till fötter genom att dela med 12. Detta skulle vara 102 tum dividerat med 12 för en längd på 8,5 fot.

   Dela vikten med längden för att erhålla den linjära vikttätheten i kilo per fot. Slutför exemplet, 5 kg. dividerat med 8,5 fot är lika med 0,6 kg per fot.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com