• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man konverterar 1 gram till liters

  Både gram och liter är vanliga måttenheter. Ett gram är en massenhet som är ungefär ungefär en pappersklipp medan en liter är en volymenhet och är en vanlig mängd vätskor som drycker eller bensin.

  1901 Conférence Générale des Poids et Mesures in Frankrike definierade en liter (L) som ett kilogram (rent) rent vatten under normala atmosfäriska förhållanden. Som förlängning är då 1 g vatten 0,001 1 eller 1 ml. Vatten definieras sålunda med en densitet på 1 g /ml eller 0,001 g /L.

  Ofta kan du dock hitta volymen för ett antal gram av ett annat ämne än vatten och därmed ha en täthet som är större eller mindre än för vatten.
  Steg 1: Bestäm ämnets massa

  Du kan få denna mängd, eller så kan du behöva väga ämnet i balansskala. Var noga med att konvertera detta nummer till gram, om det behövs.
  Steg 2: Leta upp ämnets täthet.

  Tätheter av de vanligaste ämnena finns tillgängliga online. Tätheten av rena ämnen visas på de flesta periodiska tabeller över elementen. Obs: Dessa ges normalt i g per cm 3 eller g per ml.
  Steg 3: Beräkna volymen

  Eftersom densiteten är lika med massan dividerad med volym måste volymen vara lika till massa dividerat med densitet. För att beräkna volym, dela därför helt enkelt antalet härledda i steg 1 med antalet som erhållits i steg 2.
  Steg 4: Konvertera till liters

  Ditt svar ska vara i liter, per specifikation av problemet. Eftersom du delade g med g per ml i del 2, är ditt svar i del 3 i ml. Som ett resultat, dela detta nummer med 1 000 för att komma fram till ditt slutliga svar.
  Provberäkning

  Med tanke på 0,043 kg rent järn, beräkna antalet liter detta upptar.

  1. (0,043 kg) (1 000 g per kg) \u003d 43 g
  2. Järnens densitet är 7,8 g /ml.
  3. 43 g ÷ 7,8 g /ml \u003d 5,51 ml
  4. 5,51 ml

   ÷ 1 000 \u003d 0,0051 L


  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com