• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man konverterar Hertz till millisekunder

  Forskare använder hertz-enheten för att mäta frekvenserna för många typer av cykliska fenomen som radiovågor eller relativt långsammare vibrationer i jordbävningar. En hertz, förkortad Hz, indikerar en enda cykel eller vibration per sekund; 1 000 cykler per sekund är 1 kilohertz, eller 1 KHz, och 1 000 000 cykler per sekund är 1 megahertz, eller 1 MHz. Med hjälp av enkel aritmetik kan du konvertera frekvenser i hertz till millisekunder av tiden.
  Konverteringsprocess

  För att konvertera hertz till millisekunder, bestäm först först varaktigheten eller perioden för en vibration genom att dela en sekund med frekvensen i hertz . Till exempel för en 500 Hz-signal är varaktigheten för en cykel 1/500 eller 0,002 sekunder. För att konvertera denna siffra till millisekunder, multiplicera den med 1 000. Från exemplet, 0,002 sekunder * 1 000 \u003d 2 millisekunder. Varje cykel i en 500 Hz signal tar 2 millisekunder att slutföra.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com