• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur dörrknoppar fungerar som en enkel maskin

  Enkla maskiner är utformade för att underlätta arbetet med få delar. En dörrhandtag är en enkel maskin som bara har två huvuddelar. Sex grundläggande typer av enkla maskiner finns: spaken, lutande plan, kil, remskiva, skruv och hjulet och axeln. Av dessa liknar dörrhandtaget nästan hjulet och axeln.
  Wheel and Axle

  Ett hjul och axel görs genom att sätta en axel genom mitten av ett större hjul. Att vrida axeln av sig själv är svårt, men att fästa ett hjul gör jobbet enklare. När det gäller en dörrhandtag är ratten hjulet och den centrala axeln genom dörren är axeln. Vredet kräver mindre kraft för att vrida vredet än vad som behövs för att vrida axeln själv. laddad spärr som håller dörren stängd. Utan vredet på plats skulle det behövas mer kraft för att vrida axeln och dra tillbaka spärren.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com