• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur påverkar temperaturen barometriskt tryck?

  Termen barometriskt tryck är synonymt med termen lufttryck när man beskriver förhållanden i atmosfären, och kan också kallas atmosfärstryck. Liksom allt annat är luften sammansatt av molekyler. Dessa molekyler har massa och utsätts för kraften i jordens tyngdkraft. Lufttryck är vikten av luftmolekyler som trycker ner på dig. Invånare på jordens yta bär vikten av alla luftmolekyler i atmosfären. Vid högre höjder minskar lufttrycket eftersom det är färre luftmolekyler som trycker ner från ovan jämfört med lufttrycket vid havsnivån.
  Mätning av lufttrycket

  Barometriskt tryck mäts i millibar (mb) men är ofta anges i tum eftersom äldre barometerstil mätte höjden på en kvicksilverspelare för att indikera lufttrycket. Normalt lufttryck vid havsnivån är 1013,2 mb, eller 29,92 tum. En aneroidbarometer mäter lufttrycket genom expansion eller sammandragning av fjädrar, inrymda i ett partiellt vakuum, som svar på förändringar i lufttrycket. I äldre kvicksilverbarometrar skulle en kolumn av kvicksilver stiga eller falla som svar på förändringar i lufttrycket. Lufttrycket förändras ständigt på grund av fluktuationer i temperatur, vilket är relaterat till lufttäthet.
  Varma temperaturer

  Varm luft får lufttrycket att stiga. När luftmolekyler kolliderar utövar de kraft på varandra. När gasmolekyler värms rör sig molekylerna snabbare och den ökade hastigheten orsakar fler kollisioner. Som ett resultat utövas mer kraft på varje molekyl och lufttrycket ökar. Temperaturen påverkar lufttrycket i olika höjder på grund av skillnaden i lufttäthet. Med tanke på två luftkolonner vid olika temperaturer kommer kolumnen med varmare luft att uppleva samma lufttryck på en högre höjd som mäts vid en lägre höjd i den kallare luftkolonnen.
  Cooltemperaturer <<> Cool temperaturer får lufttrycket att sjunka. När gasmolekylerna svalnar rör sig de långsammare. Minskad hastighet resulterar i färre kollisioner mellan molekyler och lufttrycket minskar. Lufttäthet spelar en roll i sambandet mellan temperatur och tryck eftersom varmare luft är mindre tät än kall luft, vilket gör att molekyler får mer utrymme att kollidera med större kraft. I svalare luft är molekylerna närmare varandra. Närheten resulterar i kollisioner med mindre kraft och lägre lufttryck.
  Väderindikatorer

  Vädermönster komplicerar förhållandet mellan barometriskt tryck och temperatur. Meteorologer samlar barometriska avläsningar och representerar dem på väderkartor med "H" och "L" för att indikera områden med högt och lågt tryck. Mycket kalla temperaturer kan skapa områden med högt lufttryck eftersom kall luft har större densitet och koncentrationen av molekyler kan höja lufttrycket. Ett område med högre tryck, H, kallas ett högtryckssystem och har i allmänhet en tätare luftmassa där lufttemperaturen är sval. Dessa system ger ofta varmare temperaturer och torrt väder. Ett lågtrycksystem, L, är ett område med mindre tät luft med varmare lufttemperaturer. Den lägre koncentrationen av molekyler orsakar lägre lufttryck i dessa områden. Lågtryckssystem ger ofta svalt, vått väder.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com