• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  "Types of Electrical Cable

  ", 3, [[

  En elektrisk kabel eller strömkabel används för att överföra elektrisk ström. Elektriska kablar ger anslutning och tillåter kraftverk, kabeldatorat datanät, TV-apparater, telefoner och andra eldrivna enheter att fungera. Det finns många typer av elektriska kablar som skiljer sig i konfiguration, storlek och prestanda.
  Komponenter i elektriska kablar

  Alla elektriska kablar består av minst två ledningar och en yttre skyddsjacka. För medelstora till höga kraftkablar som bär höga spänningar kan ledningstrådarna i den yttre skyddsmanteln var och en vara inneslutna i isolerande mantlar. Elektriska ledare är vanligtvis tillverkade av koppar. Syntetiska polymerer gör yttermanteln och skyddande, isolerande material.
  Koaxialkabel

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com