• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur mäter jag Ocean Wave Energy?

  Havsvågor har ett starkt inflytande på både marint liv och planetens klimat. Vinden bildar vågor som reser lätt över vattenytan och ändrar hastighet, frekvens och djup beroende på vindkraften. Detta skapar energi.
  Vågor och vind

  Utan bildandet av vågor skulle vinden inte kunna röra vatten så enkelt. Vågor tillåter en överföring av energi från vind till vatten som flyttar vattenpartiklar. Dessa vattenpartiklar rör sig inte, men deras energi gör det. En våg som reser med hastighet över en lång sträcka, svänger långsamt. Detta minskar friktion och sparar vågens energi.
  Mäta vågenergi

  Vågor lagrar eller sprider energi. En vågs energi är proportionell mot kvadratet för dess höjd. Detta kallas dess "potential". Till exempel har en 3 meter hög våg nio gånger större potential än en 1 meter hög våg. Enligt Sea Friends sprider 10 mW energi med milda 1 meter höga vågor per meter strand. Våghöjd mäts från vågens tråg till dess vapen. Rännan är botten på vågens framsida, och vapnet är den obrutna toppen av vågen. blåser och avståndet som vinden blåser på utan att ändra riktning. Detta kallas "hämta". När alla tre ökar, resulterar högre vågor, och det gör vågenergin också. Vågorna växer inte på obestämd tid och när en viss punkt uppnås bryts vågorna och sprider energi. Detta kallas ”fullt utvecklad” havsstat.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com