• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Miljökonsekvenser av oljeutvinning

  Olja är en råvara med hög efterfrågan. Även om de flesta inte skulle argumentera om oljans betydelse, är huruvida vi ska få tillgång till och utvinna olja under jordens yta diskuteras ofta. Borrning efter olja, både på land och till sjöss, kan ha ett antal effekter på miljön.
  Oljeutsläpp till havs

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com