• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Mörkfältsavbildning av nanorrattlar av kiseldioxid av skallertyp belagda guldnanopartiklar in vitro och in vivo

  SN @ GNs visade mörkfältsavbildningsfunktion hos cell- och djurvävnad och förbättrade avsevärt biokompatibiliteten för guldnanopartiklar. Kredit:Science China Press

  På senare år har metallnanopartiklar har visat stora tillämpningsmöjligheter inom området biologisk avbildning, cancerdiagnostik och behandling på grund av dess unika optiska spridnings- och optiska absorptionsegenskaper. I många metallmaterial, guld nanopartiklar har orsakat oro inom området på grund av dess enkla förberedelse, lätta att ändra fördelar. Dock, den dåliga stabiliteten i fysiologisk vätskemiljö och den potentiella toxiciteten hos guldnanopartiklar begränsar alltid dess tillämpning inom det biologiska området.

  TANG Fangqiong och hennes grupp från Laboratory of Controllable Preparation and Application of Nanomaterials, Tekniska institutet för fysik och kemi, Kinesiska vetenskapsakademin har ägnat sig åt kontrollerbar beredning av nanomaterial och biologiska tillämpningar. På senare år har de uppfann en metod för att tillverka kiseldioxidnanopartiklar med den speciella strukturen av skallertyp som heter kiselnanorattlar (SN) och utvecklade nanopartiklarna som läkemedelsleveranssystem, biologisk detektion och katalytisk. Deras arbete, med titeln "Mörkfältsavbildning av kiselnanorattlar av skallertyp belagda guldnanopartiklar in vitro och in vivo", publicerades i Kinesisk vetenskapsbulletin 2013, Vol 58(7).

  I det här pappret, guldnanopartiklarna hybridiserades genialiskt in i den ihåliga håligheten hos nanorrattlar av kiseldioxid. Sedan, en ny typ av silika nanorrattles belagda guld nanopartiklar (Silica nanorattles @ guld nanopartiklar, SN @ GNs) erhölls. Den har fördel som följande, skala förberedelse, god stabilitet i den fysiologiska miljön och minska agglomerering av guldnanopartiklar. Dessa partiklar förblev den starka optiska spridningen av guldnanopartiklar och plasmaresonansegenskaper som kan användas vid mörkfältsavbildning av celler och djurvävnader in vivo (figur 1). Och viktigare är att nanoskalen av kiseldioxid avsevärt minskade toxiciteten hos guldnanopartiklar in vivo, vilket ökar den maximalt tolererade dosen till 200 mg/kg.

  Framför allt, TANG gruppen har utvecklat en ny typ av komposit nanopartiklar kombination av kiseldioxid god biokompatibilitet och de optiska egenskaperna hos guld nanopartiklar. Det tillhandahåller ett nytt material och en metod för tillämpning av nanomaterial i biologisk avbildning och sjukdomsdiagnostik.


  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com