• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Fysiska strukturen hos kromosomer

  Din ögons färg, armens längd och alla andra mänskliga egenskaper bestäms av gener som finns på kromosomerna inuti en cell. Varje mänsklig cell innehåller två par av 23 kromosomer. En uppsättning av 23 kromosomer ärvt från den biologiska mamman, och den andra uppsättningen ärv från den biologiska fadern. Varje människa har uppskattat 25 000 gener. Strukturen hos en kromosom är viktig, särskilt vid celldelning, då kromosomen separeras i lika delar och dubbletter. Kromosomer kan inte ses med blotta ögat eller under ett mikroskop, såvida de inte deltar i celldelning.

  Grundstruktur

  En kromosom ser ut som två identiska staplar sida vid sida klämda ihop i mitten . Sammansatt av två identiska kromatider förenas kromosomen i mitten med en centromer. Centromeren ligger ofta längs kromosomen så att den ena änden av kromosomen är längre än den andra. Korta armarna i den förenade kromosomen kallas p-armarna. Q-armarna är de längre delarna av kromosomen.

  Komponenter av en kromosom

  Kromatinet på den mänskliga kromosomen består av DNA-dubbelhelixen, som innehåller gener som bestämmer vår fysiska och genetiska egenskaper. DNA: n är tätt omslagen runt histoner, som är proteinhuvudet i en kromosom. I centrum är varje kromosom förenad med en centromerer, som blir platsen för fastsättning under celldelning. Krometeomens kinetechore ligger på centromeren och fäster vid den mitotiska spindeln under celldelning.

  Celldelning och kromosom

  Under celldelning är kromosomen formad vid dess replikation. I metafasdelen av mitos, stämmer centromererna längs mitten av en cell. Därefter fäster centromererens kinetekor under en fas som kallas anafas fäst till mikrotubuli i cellens mitotiska spindel och dras och separerar kromosomen i enkla kromatider. Dessa kromatider bildar nya armar för att bilda nya kromosomer.

  Kromosomabnormaliteter

  När något går fel vid celldelning, uppstår strukturella och numeriska abnormiteter i kromosomer. Numeriska abnormiteter uppstår när en person saknar en kromosom från ett par eller har mer än två kromosomer i ett par. Downs syndrom är ett exempel på en numerisk abnormitet där en individ har tre kopior av kromosom 21 snarare än två kopior. Turners syndrom uppstår när en individ bara har en sexkromosom.

  Det finns många typer av strukturella abnormiteter, inklusive fall där en del av en kromosom saknas helt eller dupliceras, vilket resulterar i extra genetiskt material. Translokationer uppstår när en del av en kromosom överförs till en annan kromosom. Kromosomala inversioner uppträder när en del av kromosomen har brutits, vänds upp och ner igen. En kromosom kan också bilda en ring när en del av kromosomen bryts av och bildar en ringform.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com