• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  7 typer av elektromagnetiska vågor

  Det elektromagnetiska (EM) spektrumet omfattar alla vågfrekvenser, inklusive radio, synligt ljus och röntgenstrålar. Alla EM-vågor består av fotoner som rör sig genom rymden tills de interagerar med materien; vissa vågor absorberas och andra återspeglas. Även om vetenskaperna vanligtvis klassificerar EM-vågor i sju grundtyper, är alla manifestationer av samma fenomen.
  Radio Waves: Instant Communication
  ••• seroz4 /iStock /Getty Images

  Radiovågor är den lägsta frekvensen vågor i EM-spektrumet. Radiovågor kan användas för att transportera andra signaler till mottagare som därefter översätter dessa signaler till användbar information. Många föremål, både naturliga och konstgjorda, avger radiovågor. Allt som avger värme avger strålning över hela spektrumet, men i olika mängder. Stjärnor, planeter och andra kosmiska kroppar avger radiovågor. Radio- och TV-stationer och mobiltelefonföretag producerar alla radiovågor som bär signaler som ska tas emot av antennerna i din TV, radio eller mobiltelefon.
  Mikrovågor: Data och värme. ••• Ryan McVay /Photodisc /Getty Images

  Mikrovågor är de näst lägsta frekvensvågorna i EM-spektrumet. Medan radiovågor kan vara upp till mil långa, mäter mikrovågor från några centimeter upp till en fot. På grund av deras högre frekvens kan mikrovågor penetrera hinder som stör radiovågor som moln, rök och regn. Mikrovågor har radar, fast telefonsamtal och dataöverföring av datorer samt lagar din middag. " strålar från alla håll i hela universum.
  Infraröda vågor: osynlig värme. • •• Benjamin Haas /Hemera /Getty Images

  Infraröda vågor är i det nedre mittområdet frekvenser i EM-spektrumet, mellan mikrovågor och synligt ljus. Storleken på infraröda vågor sträcker sig från några millimeter ner till mikroskopiska längder. De infraröda vågorna med längre våglängd producerar värme och inkluderar strålning som avges av eld, solen och andra värmeproducerande föremål; infraröda strålar med kortare våglängd producerar inte mycket värme och används i fjärrkontroller och bildteknologier.
  Synliga ljusstrålar • ••• Varor /Varor /Getty Images

  Synliga ljusvågor låter dig se världen runt du. De olika frekvenserna av synligt ljus upplevs av människor som regnbågens färger. Frekvenserna rör sig från de lägre våglängderna, detekteras som röda, upp till de högre synliga våglängderna, detekterade som violetta nyanser. Den mest märkbara naturliga källan till synligt ljus är naturligtvis solen. Objekt uppfattas som olika färger baserat på vilka våglängder för ljus ett objekt absorberar och vilka det reflekterar. synligt ljus. UV-vågor är orsaken till solbränna och kan orsaka cancer i levande organismer. Högtemperaturprocesser avger UV-strålar; dessa kan detekteras i hela universum från varje stjärna på himlen. Att upptäcka UV-vågor hjälper astronomer, till exempel för att lära sig om galaxernas struktur.
  Röntgenstrålar: penetrerande strålning. ••• DAJ /amana-bilder /Getty Images

  Röntgenstrålar är extremt högenergi vågor med våglängder mellan 0,03 och 3 nanometer - inte mycket längre än en atom. Röntgenstrålar avges av källor som producerar mycket höga temperaturer som solens korona, vilket är mycket varmare än solens yta. Naturliga källor till röntgenstrålar inkluderar enormt energiska kosmiska fenomen som pulsars, supernovaer och svarta hål. Röntgenstrålar används ofta i bildteknik för att se benstrukturer i kroppen.
  Gamma Rays: Kärnenergi
  ••• parisvas /iStock /Getty Images

  Gammavågor är EM-vågorna med högsta frekvens, och släpps ut av endast de mest energiska kosmiska föremål som pulsars, neutronstjärnor, supernova och svarta hål. Terrestriska källor inkluderar blixtnedslag, kärnkraftsexplosioner och radioaktivt förfall. Gamma våglängder mäts på den subatomära nivån och kan faktiskt passera genom det tomma utrymmet i en atom. Gamma-strålar kan förstöra levande celler; lyckligtvis absorberar jordens atmosfär alla gammastrålar som når planeten.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com