• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar pneumatisk cylinder Force

  En pneumatisk cylinder är ett förseglat metallrör som innehåller en kolv; när du matar tryckluft till röret, tvingar den kolven in eller ut. En stång ansluten till kolven tillför kraft från cylindern till någon yttre föremål eller mekanism. Två huvudfaktorer påverkar den kraft som kolven utövar: trycket på lufttillförseln och kolvens område. Ju större kraft, och desto större arean, desto mer kraft kan kolven kunna. Även om du kan använda en online-kalkylator för att hitta kraften, kan du också beräkna den själv i några enkla steg.

   Ange kolvens diameter i tum i din kalkylator. Dela detta nummer med två för att få kolvens radie. Föreställ dig till exempel en pneumatisk cylinder med en diameter på två tum. Två dividerat med två ger en radie på en tum.

   Fyrkantar radien med räknarens “x 2” -tangent eller genom att multiplicera siffran med sig själv. I exemplet är radien en tum. Att kvadratera en ger ett resultat av en.

   Multiplicera resultatet från föregående steg med siffran pi, eller 3.1416. Resultatet är kolvns yta i kvadratmeter. Fortsätter exemplet, en gång är 3.1416 lika med 3.1416 kvadratmeter.

   Dra 14,7 psi, eller atmosfärstryck, från lufttillförselens tryck. Om din lufttillförsel har ett tryck på 100 psi, är 100 psi - 14,7 psi lika med 85,3 psi.

   Multiplicera resultatet av det sista steget med kolvområdet för att hitta den pneumatiska cylinderkraften. Till exempel ger 85,3 psi gånger en yta på 3,1416 kvadratmeter en kraft på 268 pund.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com