• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vad är skillnaden mellan resistivitet och konduktivitet?

  Resistivitet och konduktivitet är båda egenskaper hos ledare. Ledare är ämnen som tillåter flöde av elektrisk ström eller termisk energi genom dem. De vanligaste och välkända ledarna för elektrisk ström är metaller. De vanligaste och välkända ledarna för termisk energi är metall och glas.
  Resistivity

  Resistivity är den elektriska motståndet för ett ledande material per enhetslängd. Med andra ord är det den grad som en ledare motverkar strömmen av elektricitet genom sig själv, istället tillåter energin att rinna ut ur den elektriska kretsen, oftast som värme. Resistivitet är användbart vid jämförelse av olika material baserat på deras förmåga att leda elektriska strömmar. Motståndsenheten är ohm.
  Konduktivitet

  Konduktivitet är däremot den grad till vilken en ledare tillåter flödet av elektricitet genom sig själv. Konduktivitetsenheten är siemens (S). Det kallades tidigare mho. Bra ledare håller värme, vilket minimerar energiförlusten från den elektriska kretsen. Koppartrådar är till exempel ett material med utmärkt konduktivitet. Material som luft, trasa eller gummi har mycket dålig konduktivitet.
  Förhållande

  Konduktivitet är resistivitetens ömsesidiga. Ett nummer och dess ömsesidiga produkt är alltid 1. Till exempel är det ömsesidiga med 4 ¼. Detta innebär att när konduktiviteten ökar minskar resistiviteten. På samma sätt ökar resistiviteten när konduktiviteten minskar. I praktiska termer innebär detta att ett material inte kan ha hög konduktivitet och hög resistivitet, utan kan ha det ena eller det andra. Den bestämmer vilka material som ska tillverkas av elektriska delar. Det kan också användas för att testa renhet av vatten (orent vatten leder lättare). Det kan också användas för att sortera material efter typ. Resistivity har dess användningsområden också. Av dessa är kanske det mest kända användningen av gummi som elektrisk isolator. Isolatorer är material som används för att omge ledare för att förhindra elektricitet eller värme från kretsen.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com