• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Skillnad mellan proposition och hypotesen

  Begreppen "proposition" och "hypotes" refererar båda till formuleringen av ett eventuellt svar på en specifik vetenskaplig fråga. I synnerhet handlar en proposition om sambandet mellan två befintliga begrepp. Huvudskillnaden mellan de två är att en hypotes måste vara testbar och mätbar, medan en proposition handlar om rena begrepp för vilka inget laboratorietest är tillgängligt för tillfället.
  Hypoteser och den vetenskapliga metoden

  Att bilda en hypotes är Det första steget i att utveckla en teori under den vetenskapliga metoden. Det är ett utbildat giss baserat på forskning och arbetskunskap. För att en hypotes ska anses vara giltig måste den göra en förutsägelse att forskare kan testa med ett repeterbart experiment. Om en hypotes inte kan förfalskas genom experiment, kan den inte betraktas som en del av en giltig vetenskaplig teori.
  Scientific Propositions

  Ett förslag liknar en hypotes, men dess huvudsakliga syfte är att föreslå en koppling mellan två begrepp i en situation där länken inte kan verifieras genom experiment. Som ett resultat är det starkt beroende av tidigare forskning, rimliga antaganden och befintliga korrelativa bevis. En forskare kan använda en proposition för att stimulera ytterligare forskning på en fråga eller ställa en i hopp om att ytterligare bevis eller experimentella metoder kommer att upptäckas som gör det till en testbar hypotes.
  Sciencing Video Vault
  Skapa (nästan) perfekt konsol: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Giltiga användningsområden för förslag

  Propositioner kan tjäna en viktig roll i den vetenskapliga processen. Genom att föreslå en koppling mellan två begrepp kan ett vetenskapligt förslag föreslå lovande forskningsområden för forskare. I studieområden där giltiga hypoteser sällan kan göras kan ett förslag fungera som ett gemensamt antagande som kan stödja ytterligare spekulation. Detta kan ske i extremt komplexa system, som de som behandlas av sociologi och ekonomi, där ett försöksprov skulle vara orimligt dyrt eller svårt. Propositioner är också värdefulla i studieområden där lite hårda bevis kvarstår, till exempel arkeologiska och paleontologiska studier där endast bevisfaktorer har upptäckts.
  nackdelar med propositioner

  Eftersom ett förslag inte bygger på testbar data, är det svårare att prova i ett vetenskapligt sammanhang. Det behöver bara vara övertygande och internt konsekvent för att vara giltigt. Förslag som uppfyller båda dessa villkor har dock visat sig vara felaktiga eller felaktiga när nya testbara data blir tillgängliga. Tro på propositioner som har varit allmänt accepterade under långa perioder kan vara extremt svår att övervinna, även om andra forskare ställer fram mer troliga förslag.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com