• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  SAT Math Prep: Lösning av linjära ekvationssystem

  SAT är en av de viktigaste testerna som du kommer att ta i din akademiska karriär, och i synnerhet förvirrar människor ofta matteavdelningen. Om du löser system med linjära ekvationer är din idé om en mardröm och att hitta en bäst lämplig ekvation för en scatterplot som gör att du känner dig spridd, det här är vägledningen för dig. SAT matte sektionerna är en utmaning, men de är lätta att behärska om du hanterar din förberedelse rätt.
  Ta sig till SAT Math Test

  Matematiska SAT frågor är uppdelade i en 25 -minute sektionen som du inte kan använda en kalkylator för och en 55 minuters sektion som du kan använda en kalkylator för. Det finns totalt 58 frågor och 80 minuter att slutföra dem, och de flesta är flera val. Frågorna är löst beställda av minst svåra till svåraste. Det är bäst att bekanta sig med strukturen och formatet på frågeformuläret och svarbladet (se Resurser) innan du tar provet.

  I större skala är SAT-matematiktestet indelat i tre separata innehållsområden : Algebras hjärta, problemlösning och dataanalys och pass till avancerad matematik.
  Sciencing Video Vault
  Skapa (nästan) perfekt konsol: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur

  Idag ser vi på den första komponenten: Algebras hjärta.
  Algebras hjärta: Övningsproblem

  För Algebras hjärta täcker SAT viktiga ämnen i algebra och i allmänhet relaterar till enkla linjära funktioner eller ojämlikheter. En av de mest utmanande aspekterna av detta avsnitt är att lösa system av linjära ekvationer.

  Här är ett exempelsystem av ekvationer. Du måste hitta värden för x
  och y
  :
  \\ begin {alignedat} {2} 3 &x + &\\ = 4 \\\\ 4 &x- &3 &y = -5 \\ end {alignedat}

  och potentiella svar är:

  a) (1, -3)
  b) (4, 6)
  c) (1, 3)
  d) (-2, 5)

  Försök att lösa detta problem innan du läser vidare för lösningen. Kom ihåg att du kan lösa system av linjära ekvationer med hjälp av substitutionsmetoden eller elimineringsmetoden. Du kan också testa varje potentiellt svar i ekvationerna och se vilken som fungerar.

  Lösningen kan hittas med endera metoden, men det här exemplet använder eliminering. Titta på ekvationerna:
  \\ begin {alignedat} {2} 3 &x + &\\; = 6 \\\\ 4 &x- &3 &y = -5 \\ end {alignedat}

  Observera att y
  visas i den första och -3_y_ visas i den andra. Multiplicera den första ekvationen med 3 ger:
  9x + 3y = 18

  Det här kan nu läggas till den andra ekvationen för att eliminera 3_y_ termen och lämna:
  (4x + 9x) + (3y-3y) = (- 5 + 18)

  Så ...
  13x = 13

  Det här är lätt att lösa. Uppdelning av båda sidorna med 13 löv:
  x = 1

  Detta värde för x
  kan ersättas med antingen ekvation för att lösa. Använda den första ger:
  (3 × 1) + y = 6


  3 + y = 6

  Eller
  y = 6 - 3 = 3

  Så lösningen är (1, 3), vilket är alternativ c).
  Några användbara tips

  I matematik är det bästa sättet att lära sig ofta att göra. Det bästa rådet är att använda övningshandlingar, och om du gör ett misstag på några frågor, reda ut exakt var du gick fel och vad du borde ha gjort istället snarare än att bara leta upp svaret.

  Det är också hjälper till att ta reda på vad ditt huvudproblem är: Kämpar du med innehållet eller vet du matematiken men kämpar för att svara på frågorna i tid? Du kan göra en övning SAT och ge dig extra tid om det behövs för att fungera här.

  Om du får svaren rätt men bara med extra tid, fokusera din revision på att lösa problem snabbt. Om du kämpar med att få svar på rätt sätt, identifiera områden där du kämpar och gå över materialet igen.
  Kolla in för del II

  Klar för att ta itu med några praktiska problem för pass till avancerad matematik och problemlösning och dataanalys? Kolla in del II i vår SAT Math Prep-serie.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com