• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man beräknar kubikmeter

  Att hitta kubikmeter är samma sak som att hitta volymen på ett objekt, mätt i meter. Gör några mätningar, gör en enkel beräkning så har du ditt svar. Ta bara din metriska linjal och använd formeln H (åtta) x L (ength) x W (idth) för att bestämma kubikmeter för varje objekt.

  En kubikmeter är samma som 1 000 liter, 35,3 kubik fötter och 1,3 kubikmeter.

  1. Mät höjden på ditt objekt och registrera det på ett papper.

  2. Mät längden på objektet och registrera detta nummer, också.

  3. Mät bredden och skriv ner detta nummer.
  4. Multiplicera de tre mätningarna. Svaret ges i kubikmeter. Till exempel, om höjden på ditt föremål var 12 meter, längden var 6 meter och bredden var 2 meter, skulle du multiplicera 12 gånger 6 gånger 2 för att få 144 kubikmeter.


   Se videon nedan för ett exempel:

   Tips: Konvertera mätningar till mätare om de inte redan är det. Om mätningen gjordes i millimeter, dela med 1 000. Om med centimeter, dela med 100. Om allt du har är en standard linjal, konvertera fötter till meter genom att multiplicera mätningen i fot med 0,3048.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com