• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man bestämmer praktisk domän och räckvidd

  En funktion är en matematisk relation där ett värde på "x" har ett värde på "y." Även om det bara kan tilldelas ett "y" tilldelat "x", kan "flera" x "-värden kopplas till samma" y. " De möjliga värdena för "x" kallas domänen. De möjliga värdena på "y" kallas intervallet. Teoretiska domäner och intervall handlar om alla möjliga lösningar. Praktiska domäner och intervall begränsar lösningsuppsättningarna för att vara realistiska inom definierade parametrar.

   Skapa en funktionsekvation från ett ordproblem som innehåller information som definierar den praktiska domänen och intervallet. Använd detta problem som ett exempel: Anna kommer att barnvakt för Smith-familjen, som gick med på att ge henne 10 $ bara för att dyka upp till huset och $ 2 per timme hon stannar, i upp till 10 timmar. Hur mycket kommer Anna att tjäna totalt? Observera att det ska finnas två variabler. Använd den totala vinsten som "y", det okända antalet timmar som Anna arbetar som "x", 10 dollar som konstanten och $ 2 som koefficienten på "x": y \u003d 10 + 2x.

   Definiera domän enligt värdena som är möjliga för "x": Anna kan bara barnvakt sitta högst 10 timmar men kan också babysit 0 timmar eftersom hon bara behöver dyka upp för att samla in $ 10. Skriv domänen i termer av en ojämlikhet: 0 ≤ x ≤ 10.

   Placera de låga och höga värdena i funktionen för att lösa för "y" och bestäm minimi- och maximivärden för det praktiska intervallet. Lös med 0: y \u003d 10 + 2 (0) \u003d 10. Lös med 10: y \u003d 10 + 2 (10) \u003d 30. Skriv intervallet i termer av en ojämlikhet: 10 ≤ x ≤ 30.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com