• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vad är skillnaden mellan ändlig matematik och förkalkyl?

  Finit matematik och precalculus hänvisar båda till matematik före kalkyl. Ändlig matematik är emellertid en fångst-titel som representerar vilken matematik som helst innan kalkylen, medan precalculus definieras snävare som den algebra kunskap som krävs för att utföra kalkyl, ofta kallad algebra 3. Om du tänker gå vidare till kalkylen och därefter, är precalculus rekommenderas, om inte nödvändigt, över begränsad matematik på grund av skillnaden i algebrafärdigheter som uppnåtts under kursen.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  När du studerar kalkyl är en precalculus-kurs oerhört användbar för att förbereda dig för att göra några stora konceptuella språng. Om du inte kommer att beräkna en ändlig matematikurs kan vara mer omedelbart användbar, beroende på dina karriärplaner.
  Förstå Calculus

  Om du förstår kalkyl, är det lättare att förstå begränsad matematik och precalculus, eftersom de två senare helt enkelt är det som inte är beräkningen. Calculus är nästa avancerade klass efter algebra och precalculus, och den introducerar eleverna till de stora konceptuella språng av differentiering och integration. Differentiering gör att du kan ta isär matematiska funktioner för att förstå deras beteende, medan integration låter dig sätta ihop dem igen och lägga till små siffror. Du måste ha starka algebra-färdigheter för att lyckas med kalkylen.
  Målet med finit matematik.

  I finita matematik klasser är målet att ge eleverna tillräckligt med information för att använda matematisk analys i den verkliga världen, på jobb eller hemma. Ämnen som behandlas inkluderar matrisalgebra, sannolikhet, statistik, logik och diskret matematik. Du lär dig enkla, omedelbart användbara sätt att räkna, beräkna, lägga till, subtrahera, multiplicera och dela. Även om framgång i ändlig matematik kan vara oerhört användbar i den verkliga världen, förbereder det dig inte nödvändigtvis för en fullständig kalkylklass.
  The Value of Precalculus

  Precalculus, även kallad algebra 3, är den högsta- nivå algebra klass du kan ta innan du går in i kalkylen. I den här kursen blir du bekväm med kvantitativ läskunnighet och logik, såsom algoritmer, logik och bevis, funktioner, geometri, trigonometri, statistik och sannolikhet. Du lär dig hur du bildar förhållanden mellan siffror på ett sätt som ger dig mer information om vad siffrorna betyder. Det kan till exempel innebära lösning för en okänd variabel genom att konstruera en ekvation. Du blir också mer bekväm att manipulera de variabler som står för okända siffror.
  Nyckelskillnader

  Skillnaderna mellan ändlig matematik och förkalkyl är nyanserade, ofta dolda i detaljerna i de två kurserna. Du kommer att få ett större utbud av matematisk kunskap i ändlig matematik, men inte all denna kunskap är användbar i beräkningen. I precalculus görs allt som lärs ut med avsikt att det kommer att hjälpa dig i kalkylen. När du sedan går på en kalkylkurs, ser du hur nödvändig den bakgrunden i algebra och kritiskt tänkande har blivit. I finit matematik och till och med förberäkning kan vissa elever memorera mönster och klara klassen. På grund av beräknadens art och nivån på integrerat tänkande mellan begrepp måste du emellertid visa en djupare förståelse av teorin bakom matematiken för att lyckas i en beräkningsgrupp.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com