• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man delar upp en cirkel i Thirds

  Cirklar finns överallt i natur, konst och vetenskaper. Solen och månen, genom sfäriska, bildar cirklar på himlen och reser i ungefär cirkulära banor; händerna på en klocka och hjulen på bilar spårar ut cirkulära banor; filosofiskt uppfattade observatörer talar om ”livets cirkel.”

  Cirklar är vanligtvis matematiska konstruktioner. Du kan behöva veta, med matematik, hur man delar upp en komplett cirkel i lika delar för paj, land eller konstnärliga ändamål. Om du har en blyertspenna, tillsammans med en gradskiva, en kompass eller båda, är det enkelt och lärande att dela en cirkel i tre lika delar.

  En cirkel innehåller 360 graders båge, så för den här övningen måste du skapa en "paj" med tre lika vinklar på 120 ° i mitten.
  Steg 1: Rita diametern

  Använd din rätning (linjal eller gradskiva) för att dra en diameter eller linje genom mitten av cirkeln som når båda kanterna. Detta delar naturligtvis din cirkel i halva.
  Steg 2: Markera mitten.

  Om cirkelns centrum inte är markerat hittar du den i detta steg eftersom diametern för någon cirkel är den längsta avstånd över cirkeln. Dela bara värdet på diametern med 2 och placera en punkt halvvägs längs linjen från en kant för att indikera mitten. Steg 2: Mät halvvägs till en kant.

  Använd din linjal eller gradskiva för att hitta en peka exakt halvvägs mellan mitten och en kant, eller i motsvarande grad, en fjärdedel av radiens diameter eller halva. Märk denna punkt A.
  Steg 3: Rita en vinkelrätt linje genom punkt A till båda kanterna.

  Använd din gradskiva, eller om det är nödvändigt den korta kanten på linjalen, för att rita en linje genom punkt A. Förläng den här linjen till cirkelns kanter. Märk de punkter där denna linje skär kanten av cirkeln B och C.
  Steg 4: Rita linjer från mitten till punkter B och C

  Skapa linjer som ansluter mitten av centrum cirkel till punkterna B och C. Dessa linjer representerar cirkelens radier, som har ett värde på hälften av diametern.
  Steg 5: Använd geometri för att lösa problemet.

  Nu har du två rätt trianglar inskrivna inom cirkeln. Eftersom det korta benet på var och en av dessa är hälften avståndet från cirkelns hypotenus, som är densamma som en radie, kanske du inser att dessa högra trianglar är "30-60-90" trianglar, som har egenskapen av den kortaste sidan som är halva längden på den längsta.

  På grund av detta kan du dra slutsatsen att de inre vinklarna i cirkeln du har skapat mellan de två hypotenusen och hypotenusen och diametern på motsatt sida av cirkeln är vardera 120 °. Du har alltså en cirkel uppdelad i tre lika delar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com