• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vad är ett nonzero-nummer?

  Kemister, matematiker och forskare som slutför ekvationer i sin forskning anser att alla icke-nollantal har betydelse eller betydelse, oavsett om antalet är negativt eller positivt. Alla siffror, antingen positiva eller negativa, som inte motsvarar noll representerar i huvudsak ett icke-nolltal. Tänk emellertid på att noll inte bara betyder "ingenting", eftersom ibland nollnummer har betydelse eller betydelse, beroende på deras position i antalet. Till exempel innebär en efterföljande noll bakom en decimal ingenting; det förmedlar information, som antalet $ 1,00 betyder en dollar, men ingen förändring. De bakre nollorna efter decimalpunkten representerar att förändring mindre än en dollar inte är närvarande i den representationen.
  Väsentliga figurregler

  Kemister och matematiker anser att ledande nollor inte har någon annan betydelse eller betydelse än den för en platshållare, som i decimalnumret 0,25. Men de betraktar också noll i talet 2.05 som meningsfullt eftersom det förmedlar information om tiondels position. Detsamma gäller för att skriva 2501, som också innehåller information om nollens position i det numret. Det kokar ner till placering av decimal.

  Huruvida en noll är betydande eller meningsfull, styrs av en uppsättning regler. Penn State kemiavdelning listar följande tre regler som grundläggande villkor:

  1. "Siffriga siffror är alltid betydande."
  2. "Nollor mellan två signifikanta siffror är betydande."
  3. "En slutlig noll eller efterföljande nollor i decimaldelen är ENDAST betydande."

   Kemiavdelningen vid Columbia University utvidgar sig till den tredje regeln genom att klargöra, "Biföra nollor i en helhet nummer utan decimal visas är INTE betydande. " Så en noll i 25,0 är betydande, men en noll i 250 är det inte. Utan en decimal närvarande fungerar nollet i enpositionen helt enkelt som en platshållare, men i 250,0 är nollan betydande både i enpositionen och tiondelspositionen.
   Betydelsen av noll

   I vardagen livet, när människor säger "noll, zip, zilch", säger de att de inte har något. Men i matematik, kemi och vetenskapliga notationer och ekvationer kan noll som icke-nollantal ha stor betydelse, beroende på dess position i antalet. Till exempel, om du mätte något, och mätningen var 20,00 i motsats till 20, betyder det att - eftersom nollorna visas till höger om decimalpunkten - är mätningen exakt till hundratals position. 20.00-numret är mer exakt än 20-siffran, eftersom 20 inte innehåller information om siffrorna i positionen tiondelar och hundradelar.
   Exakta siffror

   Nolltal tillåter matematiker, fysiker och i princip alla personer som arbetar med ekvationer eller vetenskapliga notationer för att använda exakta siffror som har ett oändligt antal betydande siffror. Om du till exempel skulle skriva 1.000000000 är det alla nollor som har betydelse, vilket i huvudsak indikerar att dessa siffror har betydelse. Dessa siffror anger information efter decimal och faller under regel nr 3. Till exempel, siffror som har definitioner, som 1 meter \u003d 1,00 meter \u003d 1.0000 meter \u003d 1.0000000000000000000 meter och så vidare - var och en av dessa nollor hänvisar till tiotals, hundratedelar, tusentals och så vidare, och ger mening till definitionen av numret.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com