• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vad är en standardiserad variabel i biologi?

  I biologiska experiment är standardiserade variabler de som förblir desamma under hela experimentet. Men det finns flera olika variabler som hjälper en forskare att upptäcka ny information. Den oberoende variabeln är den aspekt av experimentet som ändras eller manipuleras för att hitta ett svar, medan den beroende variabeln är den del av experimentet som påverkas av förändringen i den oberoende variabeln.

  Biologiska experiment är ofta mycket komplex, och det är en utmaning att hålla många variabler standardiserade. Detta innebär att experimentella resultat ofta visar korrelation snarare än orsakssamband. Det vill säga att resultaten kan visa att den oberoende variabeln är involverad i en förändring i den beroende variabeln, men det kanske inte är orsaken till den förändringen.

  TL; DR (för lång; Didn ' t Läs)

  I biologiska experiment är oberoende variabler de aspekter av experimentet som manipuleras eller justeras för att svara på en hypotes, medan beroende variabler är de delar av experimentet som påverkas av dessa förändringar. Standardiserade variabler är de delar som måste förbli desamma för att undvika leriga av resultaten, för om de inte kontrolleras skulle det vara mindre tydligt om ändringarna i den oberoende variabelen orsakade förändringarna i den beroende variabeln.
  Forblir konstant

  De standardiserade variablerna i ett experiment är utformade för att alltid vara desamma. Till exempel, i ett experiment som avgör om ålder (en oberoende variabel) har en effekt på enkel viktminskning (den beroende variabeln), måste alla andra aspekter av experimentet utom ålder vara desamma mellan grupper.

  Om det finns en grupp av 25-åriga män och en grupp av 45-åriga män som testas, måste forskare försöka hålla allas dieter, träningsprogram och stressnivåer lika. Kost, träning och stress i detta exempel är standardiserade variabler - variabeln hålls konstant, eller "standardiserad" för varje grupp. Naturligtvis är det inte nödvändigtvis möjligt att uppnå i verkligheten, så detta är ett exempel där du kan hitta en koppling mellan ålder och viktminskning, men kanske inte en orsakssamband.
  Tillåt bred applikation

  Med standardiserad variabler, kan experimentella resultat lättare tolkas över en hel population. Om ett experiment studerar hur väl ett visst frö växer i kraftig regn kontra lätt regn måste faktorer som ljus, värme, plantningsdjup och gödningsmedel standardiseras. Om de är standardiserade kan experimenten säga att resultaten skulle gälla någonstans dessa frön planteras.

  Om dessa standardiserade variabler förändras utan att kontrolleras, finns det inget sätt att dra slutsatser om experimentet. Till exempel, om växterna alla hade olika exponering för solljus, kan någon skillnad i tillväxt bero på antingen skillnaden i regn ELLER skillnaden i solljus.
  Visa effekt

  Om de andra variablerna är standardiserade , då kan en experter bekvämt säga att den oberoende variabeln faktiskt har en effekt. I ett experiment som jämför två olika typer av frön, om en grupp frön vattnas dubbelt så mycket som den andra gruppen frön, så har en experimentell ingen aning om den oberoende variabeln (typen av frö) påverkade resultaten, eller om det var skillnaden i mängden vatten frönen fick som förändrade förändringen, eller lite av båda. Genom att standardisera vattenvariabeln genom att hålla mängden densamma med båda frönsatserna kan experimentet visa att den oberoende variabeln är relaterad till den beroende variabeln (skillnaden i tillväxt) för växterna.
  Variabel Exempel

  I ett experiment som avgör om ett nytt läkemedel sänker kolesterolnivån mer än ett placebo eller mer än ett annat läkemedel gör, är den oberoende variabel den typ av läkemedel som administreras. Den beroende variabeln är nivån på kolesterol, och de standardiserade variablerna är patientens ålder, individernas relativa hälsa, tillsatserna eller fyllmedlen i läkemedlen eller placebo, frekvensen av läkemedelsadministrationen och frekvensen med vilken kolesterolet nivåer kontrolleras, etc. I praktiken är det mycket svårt att kontrollera alla dessa andra variabler, så det finns vanligtvis en delvis standardisering för en komplex studie som denna. Detta innebär att det förstås att alla förändringar som hittas kan vara kopplade till typen av läkemedel, men kan också bero på andra faktorer.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com