• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vad är den första kvartilen?

  När du får en uppsättning siffror, vilken typ av mätvärden eller mätningar kan du använda för att lära dig mer om datauppsättningen? En enkel men ändå viktig idé är att bryta uppsättningen i kvartiler eller grovt dela upp den i fjärdedelar och undersöka vad uppdelningen berättar om siffrorna i uppsättningen.

  Den första kvartilen, ofta skriven q1, är medianen för nedre hälften av uppsättningen (siffrorna måste anges i ökande ordning). Cirka 25 procent av siffrorna kommer att vara mindre än den första kvartilen medan cirka 75 procent kommer att vara större.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Den första kvartilen är den median för den nedre halvan av uppsättningen när siffrorna listas i ökande ordning.
  Hur man hittar den första kvartilen.

  För att hitta den första kvartilen, sätta först siffrorna i uppsättningen i ordning.

  Säg att du får en uppsättning siffror: {1, 2, 15, 8, 5, 9, 12, 42, 25, 16, 20, 23, 32, 28, 36}.

  Skriv om siffrorna i ökande ordning, så här: {1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 23, 25, 28, 32, 36, 42}.

  Nästa, hitta median. Medianen är det mellersta numret i uppsättningen när siffrorna listas i ordning. Vi har 15 siffror i vår uppsättning, så det mellersta numret kommer att vara på åttonde platsen: Det kommer att finnas 7 nummer på vardera sidan av den.

  Medianen för vår uppsättning är 16. Sexton är " halvvägs "märke. Alla siffror som är mindre än 16 finns i den "nedre halvan" av uppsättningen, och alla siffror som är större än 16 finns i den "övre halvan" av uppsättningen.

  Nu när vi har delat uppsättningen i hälften , låt oss titta på den nedre halvan. Vi har 1, 2, 5, 8, 9, 12 och 15 i den nedre halvan av vår uppsättning. Den första kvartilen kommer att vara medianen för dessa nummer. I detta fall är medianen 8, eftersom det är det mellersta numret med tre siffror på vardera sidan av det. Så vår q1 är 8.

  Tänk på att om vi hade ett jämnt antal siffror, skulle det inte finnas någon uppenbar "mitt" eller median. I så fall skulle vi ta de två mellersta siffrorna och hitta genomsnittet av dem (lägg dem samman och dela med två).

  För att hitta den tredje kvartilen, gör vi samma sak till den övre halvan ", 3, [[Den tredje kvartilen, ofta skriven q3, är medianen för den övre halvan av uppsättningen.

  Den övre halvan av vår uppsättning är alla siffrorna efter 16, så: {20, 23, 25, 28, 32 , 26, 42}.

  Medianen för dessa är 28, så 28 kallas den tredje kvartilen, eller q3. Det är ungefär 75 procents märket i uppsättningen: Det är större än cirka 75 procent av siffrorna i uppsättningen men mindre än de slutliga 25 procenten.
  Quartile Calculator

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com