• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Effekten av provstorlek på medelvärde och median

  Provstorlek är en viktig faktor i experimentets design. En provstorlek som är för liten kommer att skeva resultaten från ett experiment; data som samlas in kan vara ogiltiga på grund av det lilla antalet testade personer eller objekt. Provstorlek påverkar två viktiga statistik: medelvärdet och medianen.
  Provstorlek och experimentell design

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com