• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Effekten av pH vid galvanisering

  Elektroplätering kräver ett specifikt pH för att se till att metallpartiklarna förblir i lösning och avsätts jämnt på målet. Lösningarna kan vara sura eller basiska. Om du använder fel pH kan avsättas oönskade partiklar på målet. En relaterad process, elektrolös plätering, använder en baslösning.
  Redox

  Redox är kortfattad för reduktion och oxidationsreaktioner. Elektropläteringsprocessen involverar ett par av dessa reaktioner. Reduktionsprocessen avsätter metall vid katoden, och anoden upplöses i ett metallsalt medan elektrisk ström appliceras. Georgia State University listar några elektrodpotentiella halva reaktioner för olika joner och metaller, och genom att kombinera dessa ger dig potentialskillnaden för den kombinerade reaktionen. Halva reaktionerna bestämmer vilken sida av cellen som är elektroden och vilken sida är katoden. Elektroplätering vänder dessa halva reaktioner, varför det kräver applicering av en elektrisk ström, ökar med större potentialskillnader.
  Acidic Solutions

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com