• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Fördelarna med avsaltningsväxter

  Avsaltning är en process som skapar dricksvatten av vatten genom att utvinna salt och andra mineraler från havsvatten, bra grundvatten eller behandlat avloppsvatten. Avsaltning ger mellan 15 och 50 procent av dricksvattnet i volym källvatten. Resten hamnar som avfall, kallat “ saltlake. &Rdquo; Teknik har förbättrat avsaltningsanläggningars effektivitet och minskat sina kostnader upp till 300 procent. Det är många fördelar med avsaltningen som gör det till en lovande teknik för en värld vars efterfrågan på rent vatten ständigt ökar.
  Energibesparing

  Distributionssystemen som krävs för att pumpa vatten över hela stater konsumerar enorma mängder av energi och generera mycket luftföroreningar. Strategisk placering av avsaltningsanläggningar minskar dessa energikostnader och minskar miljöpåverkan av vattenfördelning. Även om dessa fördelar måste stå i kontrast till det faktum att anläggningarna själva kräver stora mängder el har framsteg gjorts i anläggningens utformning som minskar avsaltningsanläggningarnas miljöpåverkan. De viktigaste av dessa förbättringar är att bygga avsaltningsanläggningar på samma plats som kraftverk, där de har ett symbiotiskt förhållande, var och en mildrar den andra ’ s miljöpåverkan.
  Torkehjälp

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com