• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vilken är effekten av atomradien på halogenens kemiska reaktivitet?

  Halogenerna är grupp 17 i det periodiska systemet, som går vertikalt från fluor till astatin. Denna grupp av element är mycket reaktiv och innehåller ett exempel på varje fas av material - fast, vätska och gas - vid standardtemperatur och tryck. Halogenernas atomer innehåller sju valenselektroner, vilket gör dem ivriga att få en elektron och få en negativ laddning.
  Kemisk reaktivitet av halogenatomer - ••• George Doyle /Stockbyte /Getty Images

  Varje atom strävar efter för att uppnå en komplett uppsättning av åtta elektroner i dess valens eller yttre skal, eftersom detta är den mest stabila konfigurationen. Halogenatomer innehåller sju elektroner i valensskalet, vilket gör dem lätt benägna att få en elektron. Eftersom de är nära att erhålla en full oktett av valenselektroner är halogenerna mycket reaktiva element.
  Effekten av atomradien. • •• Jason Reed /Photodisc /Getty Images

  Ju mindre atomradie, desto mer påverkan har kärnan på reaktiviteten. Eftersom en atomkärna innehåller positivt laddade protoner, drar den också till sig elektroner. Halogenatomer vill redan få elektroner, så den extra kraften i kärnkraftsdrift gör dem mer reaktiva. Kärnan i mindre atomer är mer exponerad och uppvisar således ett starkare drag. Därför, ju mindre atomradie är, desto mer reaktiv är halogenatomen, vilket gör fluor till det mest reaktiva elementet i grupp 17.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com