• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Planetariska vetenskapsmän pekar ibland på ytförhållandena på Venus som en varning för farorna med global uppvärmning. Atmosfären består nästan helt av koldioxid - en växthusgas - och ytemperaturen är en torr 484 grader (903 grader Fahrenheit). Förutom koldioxid innehåller atmosfären spårmängder kolmonoxid och svavelsyra. Den senare faller ofta som regn, även om den inte når marken.

  Jordens systerplan

  Till dess att de fick en närmare titt på Venus, ansåg planetariska forskare att det var en systerplan till jorden, främst på grund av dess liknande storlek och sammansättning. Efter att ha skickat tjugo rymdfarkoster till den planeten, men började med Mariner 2 1962, inser de nu att de två planeterna är väldigt olika, och en av de viktigaste skillnaderna är att Venus inte har betydande mängder vatten. Forskare tror att denna brist på vatten är ansvarig för koldioxidens övervägande i atmosfären, eftersom vatten absorberar koldioxid på jorden.

  Ingen plats för semester

  Atmosfärstrycket på Venus motsvarar ungefär 90 jordatmosfärer, eller ungefär samma som trycket på 1 km djup i jordens oceaner. Eftersom atmosfären är så tät, är vindarna vid ytan långsam, även om de kan vara så fort som 350 km /h i övre atmosfären. Eftersom koldioxid är en växthusgas är temperaturen vid ytan varmare än den där på kvicksilverets yta, vilket är hälften av avståndet från solen. Venus hade antagligen vatten, men allt kokades bort i den intensiva värmen.

  Åska, regn och blixt

  Spårmängden vatten i den övre atmosfären kombineras med svaveldioxid för att bilda moln av svavelsyra som orsakar frekventa regnskuror. Syrregnet avdunstar långt innan det når planens yta, och ångorna stiger in i atmosfären för att skapa mer regn och fortsätta cykeln. Vetenskapsmän trodde en gång att det fanns täta åskväder på Venus, men Cassini-Huygens-sonden kunde inte upptäcka någon under sina två flybyar på vägen till Saturnus. De tillskriver denna brist på det faktum att den venusiska atmosfären cirkulerar horisontellt snarare än vertikalt, som det gör på jorden.

  Vulkanaktivitet

  Forskare har kollat ​​igenom den tjocka venusianska atmosfären sedan flygningen av Mariner 2, men de fick sina första detaljerade idéer på planetens yta från Magellan Orbiter 1992. Det avslöjade en yta utan stora kratrar - endast en tiondel av den förväntade mängden - och närvaron av vulkaniska bergarter på 85 procent av planets yta. Båda är indikationer på intensiv och pågående vulkanaktivitet, och observatörer av planets yta har räknat över 1600 stora vulkaner. De spränger inte ut som vulkaner på jorden, dock möjligen på grund av brist på vattenånga som ett explosivt element.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com