• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vilka typer av celler delas av mitos och cytokines?

  Celldelning möjliggör tillväxt och utveckling av en organism. I växt- och djurceller är det en process med flera steg som kallas mitos. När cellen har slutfört mitos, går den sedan genom cytokinesisprocessen, när föräldercellen separeras i de två dottercellerna.

  Typ av celler

  De typer av celler som delas genom mitos och cytokines är de somatiska cellerna hos eukaryota organismer. Eukaryoter är organismer vars celler innehåller komplexa strukturer inom membran och som har en cytoskelett. Cytoskeletten är intercellulära proteinfibrer som hjälper till att ge en cellstruktur och hjälp i sin rörelse, inklusive mikrotubuli och mikrofilament. Somatiska celler utgör vävnader och strukturer i kroppen och innehåller fullständiga kopior av organismens DNA. De enda cellerna som inte genomgår mitos är cellerna som används vid sexuell reproduktion, eller ägg- och spermacellerna.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com