• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad är arrangemang i mikrobiologi?

  Mikroorganismer är encelliga varelser som bakterier, svampar eller mögel. Dessa organismer tenderar att reproducera och växa i grupper, så i stället för att titta på varje cell i sig studerar mikrobiologerna arrangemanget av cellerna. Arrangemanget av kolonier av organismer som bakterier gör det möjligt för mikrobiologerna att identifiera dem, eftersom dessa mikroorganismer tenderar att växa i specifika mönster.
  Bakterieformer

  Bakterier kommer vanligen i en av tre former - stång eller spiral. Runda bakterier, känd som kocker, eller coccus för en cell, kan också vara ovala, långsträckta eller platta på ena sidan. Baciller eller singulära bacillus är stavformade organismer som också kan se så korta och tjocka som de kallas coccobacillus. Spiralbakterier kan se böjda, när de kallas vibrios, eller har flera vrider - spirilla har styva kroppar medan spirocheter är flexibla. Medan dessa tre grundläggande former är de främsta som bakterier antar kan pleomorfa bakterier ha olika former som kvadrater eller stjärnor.

  Klassificeringsarrangemang

  Bakterier är ordnade i mönster, den vanligaste av vilka är diplo, staphylo, strepto, tetrad och sarkina; dessa arrangemang kan appliceras på de olika bakterieformerna. Diplo refererar till två celler, så diplokocker är arrangemang av kocker i par. Streptobacilli är baciller i kedjor. Staphylococci är kocker arrangerade i oregelbundna kluster, som ett gäng druvor. En tetrad är en grupp av fyra celler arrangerade i en fyrkant, och sarkina ordnas i kuber av åtta celler. Cocci kan ordnas i alla dessa former: baciller kan vara singel, streptobaciller eller coccobacilli; och spiralbakterier kommer i formerna vibrio, spirillum och spirochete.

  Morfologi

  Mikrobiologer kan också identifiera bakterier genom sin kolonimorfologi eller utseende och egenskaper hos bakteriekolonien. Medan arrangemang hänvisar till grupperingar av enskilda celler, beskriver morfologi utseendet av grupper av bakterier eller kolonier. Koloniformer kan vara runda, oregelbundna, trådformiga eller krullade. Kolonier kan vara plana eller ha en rundad höjd. Kolonytans yta kan verka slät, glänsande, grov eller tråkig, och opaciteten kan vara transparent, ogenomskinlig eller genomskinlig.

  Arrangemang av andra mikroorganismer

  Medan arrangemang i mikrobiologi brukar referera till bakterier , andra mikroorganismer tenderar att arrangera sina celler i specifika former. Svampar kan till exempel visas som multicellulära trådformiga former, makroskopiska filamentösa svampar (ofta kallade svampar) eller enkelcelliga jästar. Mögel består av trådar som kallas hyphae; cellerna i formar fortsätter att reproduceras för att bilda kedjor. Hyphaen bildar grupper av trådar som kallas myceli (singulärt mycelium). Makroskopiska svampar bildar också myceli, men de producerar också synliga strukturer som svampar eller paddor som håller sporer, vilket gör att svamparna kan reproduceras. Yeasts reproduceras av spirande dotterceller från en föräldercell.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com