• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Fun Biology Presentation Topics

  Den levande sakernas komplexa natur gör biologin ett fascinerande, men ofta utmanande ämne. Motivera lyssnare att ägna sig åt studiet av detta ämne genom att förbereda engagerande presentationer som ligger till grund för några av de mest spännande biologiska ämnena. Genom att göra det kan du markera spänningen i biologin och motivera andra att utforska vetenskapen om levande saker. Genetik

  Eftersom det rör sig om alla levande saker på fantastiska sätt är genetiken en hög intressant biologi ämne. I din presentation om detta ämne diskuterar hur genetiskt material passeras från en generation till nästa, utforska potentiella resultat av genetiska kombinationer och hjälpa lyssnare att få en bättre förståelse för hur de förvärvat sitt genetiska material. Också utforska begreppet genetisk mutation, eftersom det här ofta är av intresse för lyssnare på grund av dess komplexitet och de odditeter som kan härröra från dessa mutationer.
  Kloning

  Kloning var en gång enbart av science-fiction , men nu har processen blivit ett element av vetenskapsfaktum. Diskutera kloning, hur det fungerar och vad som kan göras genom att använda denna teknik med dina lyssnare. Utforska viktiga milstolpar i kloningsprocessen, såsom kloning av Dolly fåret, samt juridik som hör samman med denna praxis. Sluta din presentation genom att utforska de etiska dilemman som är associerade med denna övning, så att lyssnare förstår varför det är så varmt omtvistat.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Så här skapar du (nästan) perfekt konsol: Här är hur hjärnans funktioner

  Hjärnan är en konstant källa till vetenskapligt intresse. Eftersom det här orgelet är så komplicerat, har även forskare som har studerat det i årtionden långt ifrån fullständigt förstått exakt hur och varför det fungerar. Du kan verkligen inte svara på varje fråga som finns om detta fantastiska organ, men du kan pikta lyssnararnas intressen genom att ge dem en smak av vad detta vetenskapliga underverk kan göra. I din presentation diskutera begreppet hjärnskador, utforska hur hjärnan kan återhämta sig från trauma. Förklara också skillnaderna mellan den högra hjärnan och den vänstra hjärnan och berätta för dina lyssnare hur var och en av dessa hemisfärer påverkar människors sätt att bete sig. Djuranpassningar

  Var det inte för djuranpassningar skulle många arter har länge sedan raderats från planeten. Kameler, till exempel, kunde inte överleva i deras i stort sett obehagliga ökenmiljö, om det inte var för deras vattenhanterande humps. Förklara hur djuranpassningar hjälper levande saker att överleva, vilket ger exempel på några av de mer synligt uppenbara anpassningarna. Diskutera också hur dessa anpassningar kom och förklara att djur utvecklats över generationer för att få dessa livräddande anpassningar inom deras art.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com