• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Betydelsen av att studera mänskligt DNA-genetik

  Studien av mänskligt DNA och genetik kan vara intellektuellt fascinerande, men det har också många praktiska tillämpningar. Från användningen av DNA i rättsfall till upptäckten av nya terapier mot genetiska sjukdomar kan en grundlig förståelse av det mänskliga genomet ha viktiga medicinska, sociala och juridiska effekter.
  Sjukdomar och behandlingar

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com