• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Hur man får en tRNA-sekvens från en DNA-sekvens

  Processen att producera protein från en DNA - deoxyribonukleinsyra - sekvens innehåller två huvudsakliga steg: transkription och translation. Under transkription skapas en messenger-ribonukleinsyra, eller mRNA, från DNA-mallen. Detta mRNA kombineras med ett ribosomalt RNA, känt som rRNA, och överför RNA, eller tRNA, komplex för att översätta mRNA-koden till en aminosyrasekvens, ett protein. DNA består av en sekvens av nukleotidbaser. De fyra baserna är adenin, tymin, guanin och cytosin. Sekvensen i vilken dessa baser förekommer på en DNA-sträng koder slutligen för produktion av vissa proteiner. Efter att cellen har tillverkat proteinerna kan de användas strukturellt eller i olika metaboliska processer.

   Skapa ett mRNA-transkript av DNA-sekvensen. Varje bas i DNA matchar en annan bas. Bilder av DNA visar det vanligtvis i en dubbel spiral, med baserna på en tråd ansluten via bindningar till de komplementära baserna på den motsatta strängen. Kompletterande baser är: adenin (A) och tymin (T) och cytosin (C) och guanin (G). Så om en DNA-sträng läser A-C-G-C-T-A, är den komplementära strängen T-G-C-G-A-T. Du kan hitta sekvensen för mRNA-transkriptet på samma sätt genom att använda komplementen till baserna som visas i DNA-sekvensen. RNA innehåller emellertid inte bastyminet (T); istället ersätts denna bas med uracil (U). När du stöter på en adenin (A) i DNA-sekvensen, matcha den med en uracil (U).

   Om DNA-sekvensen är AATCGCTTACGA, är mRNA-sekvensen UUAGCGAAUGCU.

   Skapa en tRNA-antikodonsekvens från mRNA-transkriptet. Varje tRNA har en uppsättning av tre baser på den känd som ett anti-kodon. Antikodonet matchar komplementära baser i mRNA-sekvensen. För att bestämma den totala antikodonsekvensen som kommer att matcha en sträng av mRNA, omskriva bara RNA-sekvensen; skriv med andra ord kompletterande baser. Med användning av den tidigare noterade mRNA-sekvensen är tRNA-antikodonsekvensen A-A-T-C-G-C-U-U-A-C-G-A.

   Bryt tRNA-sekvensen som du hittade i tre-basuppsättningar. Eftersom antikodoner består av tre baser åt gången, är ett bättre sätt att skriva antikodonsekvensen AATCGC -UUACGA AAT-CGC-UUA-CGA.


   Tips

  1. Du kan hitta antikodonsekvensen ännu snabbare genom att bara skriva DNA-sekvensen med U för uracil istället för T för tymin. Dela sedan upp sekvensen i de tre bas-antikodonerna.

   Du kan använda antikodonsekvensen för att matcha de proteiner som tillsätts av varje tRNA under översättning och skapa en aminosyrasekvens. Verifiera dock att det aminosyrareferenskarta som du använder är för antikodoner (se Resurser). Många aminosyrasekvensdiagram listar helt enkelt de matchande mRNA-kodonerna istället för tRNA-antikodoner, så att du kan hoppa över steget att bestämma antikodonsekvensen.

   Sekvensen för tRNA-molekylen är helt enkelt en RNA-transkription av DNA-sekvensen som användes för att skapa den.  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com