• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Var lagras stärkelse i växtceller?

  Vissa växter, till exempel potatis och andra knölar, och frukt som banan och brödfrukt, förvarar stärkelse för senare användning. Denna stärkelse lagras av speciella organeller, eller cellunderenheter, som kallas amyloplaster.
  Lagringsprocess

  Växtstärkelse börjar som glukos, en primärprodukt från fotosyntes eller processen som växter producerar mat från solljus. Glukos är emellertid svårt för lagring av växter och konverteras antingen till sackaros eller stärkelse genom en process som kallas polymerisation.
  Amyloplasts

  Polymerisations- och lagringsprocessen i växter utförs av speciella celldelar - amyloplasterna . Dessa icke-pigmenterade organeller tar glukos, förvandlar den till stärkelse och flyttar den till en annan del av cellen, kallad stroma.
  Stroma

  Stroma är den färglösa, svampiga cellmatrisen som stöder växtcellen sig. I knölar, rhizomer och andra stärkelseförvarande växtorgan fungerar det också som en plats att lagra mat för senare användning. När växten behöver energin i stärkelsen omvandlar den stärkelsekornen till glukos.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com