• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man konverterar milligram till vätgasunger

  Med tanke på massan av en mängd flytande vatten i milligram kan du önska känna volymen av den vätskan i flytande ounces. Detta innebär omvandling av en massenhet till en volymenhet. Genomförandet av denna omvandling kräver viss enkel beräkning vid vatten.

  Beräkna vätskans massa i gram. Till exempel kan du arbeta med 800 milligram flytande vatten vid 50 grader Celsius. Detta innebär att 800/1000 = 0,8 gram vatten.

  Multiplicera vattnets massa i gram med lämplig omvandlingsfaktor. Denna faktor är lika med 0,035. Således är 0,8 gram vatten gånger omvandlingsfaktorn lika med 0,8 x 0,035 = 0,028 fluid ounces.

  Spela in resultatet med rätt förkortning. Tekniskt sett skulle det i exemplet vara "0,028 fl. oz. "

  Varning

  För någon annan vätska än vatten kan omvandlingsfaktorn som nämns i steg 2 ovan inte vara korrekt. Den lämpliga omvandlingsfaktorn kommer att skilja sig från vätskor med olika densiteter och för samma vätska vid olika temperaturer. En mer komplicerad uppsättning beräkningar som tar hänsyn till densitet krävs för att omvandla milligram till flytande ounces för andra vätskor än vatten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com